Ovocné odrůdy

 

Ve spolupráci s Občanským sdružením Hájenka postupně vytváříme prezentaci mizejících ovocných odrůd. Ve většině případů to jsou staré a krajové odrůdy pěstované ve výsadbách na vysokých kmenných tvarech se zajímavými užitnými vlastnostmi. Protože považujeme jejich mizení za nenahraditelnou kulturní a hospodářskou ztrátu chtěli bychom tímto způsobem zpřístupnit široké veřejnosti alespoň základní informace o nich.

 

Ovocnářství v Českých zemích má velice dlouhou tradici. První doklady o využívání různých variet jednoho ovocného druhu pocházejí z velkomoravských archeologických nálezů. V průběhu dvanácti století bylo na našem území pěstováno bezpočet nejrůznějších odrůd ovoce. Dodnes se na našem území dochovala významná rozmanitost odrůd vzniklých záměrným šlechtěním i náhodným výběrem.

 

Stará odrůda:

Tento termín je různými autory využíván odlišně a nemá striktně dán pevný obsah. Pro naše účely budeme za staré odrůdy považovat odrůdy pěstované před druhou světovou válkou. Ne vždy musí platit to, že stará odrůda je odrůdou mizející. Například asi nejrozšířenější tržní odrůda jabloně ´Golden Delicious´ je náhodný semenáč nalezený v roce 1890 v USA a je tedy nepochybně odrůdou starou.

 

Krajová odrůda:

Rovněž tento termín je diskutabilní. My jej budeme nadále využívat ve smyslu odrůdy vzniklé v určitém místě (ať již náhodným výběrem či záměrným šlechtěním) a následně rozšířené do širší oblasti. V případě, že odrůda má těžiště výskytu stále v místě vzniku budeme o ní dále hovořit jako o odrůdě místní (lokální).Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka