Malvaceae - slézovité

Jedná se o jednoleté nebo vytrvalé byliny, polokeře a keře s přibližně 90 rody a 1600 druhy rozšířenými téměř po celém světě, hlavně v tropech a subtropech. U nás roste asi 9 rodů a přes 20 druhů. Listy jsou střídavé, jednoduché, dlanitě členěné nebo celistvé, s palisty. Květy pravidelné, 5-četné (koruna i kalich), korunní lístky volné, kalich volný nebo srostlý. Plod je poltivý, za zralosti se často rozpadá na jednosemenné díly, plodem bývá také tobolka. Slézovité mají dvě hlavní využití - jsou to léčivé byliny a okrasné rostliny. Mezi léčivky patří sléz, proskurník, ibišek, topolovka, ad. Jako okrasné rostliny, ať už venkovní nebo pěstované v interiéru, se svým způsobem dají využít všechny rody této čeledi. Mezi nejoblíbenější patří nejspíš ibišek.


Bylo nalezeno 7 druhů, které jsou zobrazeny na 1 straně.

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka