Detail

jestřábník obecný

Hieracium vulgatum

| Common Hawkweed

hvězdnicovité / Asteraceae

      jestřábník / Hieracium

Botanická charakteristika:
Vytrvalá bylina s přímou, 30–60 cm vysokou lodyhou. Listy mírně tuhé, na líci olysalé, na rubu s ojedinělými až roztoušenými chlupy. Listy přízemní růžice v době květu 2–3, lodyžní listy v počtu 3–6. Všechny listy řapíkaté, podlouhle eliptické až kopinaté, zubaté, s klínovitou čepelí. Květenství volný vrcholík s 5–15 úbory. Stopky úborů s ojedinělými až roztroušenými jednoduchými a žláznatými chlupy a s četnými chlupy hvězdovitými. Zákrovní listeny s roztroušenými až četnými jednoduchými chlupy, ojedinělými až roztroušenými stopkatými žlázkami a s roztroušenými hvězdovitými chlupy. Květy žluté, čnělka na pohled tmavá. Plody hnědé až černohnědé nažky.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  listy přízemní růžice v době květu 2–3
  §  3–6 podlouhle eliptických až podlouhle kopinatých lodyžních listů
  §  zákrovní listeny s ojedinělými až roztroušenými jednoduchými chlupy a četnými hvězdovitými chlupy

Místa výskytu:
Vyskytuje se lesích a lesních lemech a na živinami chudých loukách. Roste na půdách kyselých až zásaditých, čerstvě vlhkých i sušších.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Jestřábník obecný je častý především ve Skandinávii, odkud byl popsán a je obecný v pobaltských státech (odtud patrně pochází i jeho druhové jméno obecný). U nás je jeho rozšíření málo známé. Je značně proměnlivý a ze střední Evropy je uváděno více než 100 subspecií a variet, jejich taxonomická hodnota je však sporná. Druh vyžaduje další studium.

Jestřábník obecný je hybridní druh. Rodičovskými druhy jsou jestřábník Lachenalův (Hieracium lachenalii), který je mu morfologicky bližší, a jestřábník dvouklaný (Hieracium bifidum).

Rod:
Rod Hieracium (jestřábník) má asi 850–1 000 druhů v širším pojetí, 10 000–15 000 druhů v pojetí užším, které rostou po celém světě (s výjimkou Antarktidy). Na našem území se vyskytuje přibližně 115 druhů rodu Hieracium.

Záměna:
Jestřábník obecný je zaměnitelný za jestřábník Lachenalův.

Jestřábník obecný se dosti podobá mnohem běžnějšímu jestřábníku Lachenalovu, od něhož u nás nebyl v minulosti většinou oddělován. Proto je i rozšíření jestřábníku obecného v ČR nedostatečně známé. Od jestřábníku Lachenalova se pozná především podle odění zákrovních listenů. Zatímco jestřábník obecný má na zákrovních listenech vždy alespoň roztroušené jednoduché a hvězdovité chlupy, u jestřábníku Lachenalova obvykle převládají stopkaté žlázky, jednoduché chlupy jsou zpravidla pouze ojedinělé a hvězdovité chlupy často zcela chybějí.

Etymologie:
Hieracium: z řeckého slova hierax (jestřáb), jak uvádí Plinius, jméno mohlo vzniknout podle pověsti o jestřábech, kteří si mléčnou šťávou ostřili zrak;
vulgatum: obecný.

Lidové názvy:
---

Synonyma:
---

Fytocenologie:
Na našem území se vyskytuje ve společenstvech tříd Vaccinio-Piceetea, Nardo-Callunetea, řádu Arrhenatheretalia, svazů Luzulo-Fagion, Carpinion.

Biotopy:
---

Ochrana:
Není ohroženým ani chráněným druhem. Jeho rozšíření na našem území je však nedostatečně známé (je znám pouze z horských oblastí, Českomoravské vrchoviny a v některých oblastech nižších poloh).

Celkové rozšíření:
Celkově se vyskytuje v celé Evropě kromě její jižní části a Pyrenejského poloostrova.

Index:
Hieracium vulgatum Fr. -- Novit. Fl. Suec. Alt. 258. 1828.

víceletá; bylina; evropský; hemikryptofyt; 7–8; 30–60 cm; 2,5 cm; nížiny–hory; Vaccinio-Piceetea, Nardo-Callunetea, Arrhenatheretalia, Luzulo-Fagion, Carpinion

Původní druh květeny ČR (Native).

Vybraná literatura:
Chrtek J. jun. (1997): Hieracium L. – jestřábník. – In: Slavík B. & Štěpánková J. [eds], Květena České republiky 7: 540–701, Academia, Praha.

[poslední aktualizace: 7.6.2014]

 

 

Místo: Nový Jičín

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: okraj lesa

Půda: hlinitá

Světelné podmínky: stín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 7.6.2014

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka