Detail

lakušník štítnatý

Batrachium peltatum

močiarka | Pond Water-crowfoot

pryskyřníkovité / Ranunculaceae

      lakušník / Batrachium

Botanická charakteristika:
Jednoletá nebo vytrvalá bylina s 40–200 cm dlouhou lodyhou. Listy dvojího typu: niťovité, které jsou kratší než lodyžní články a po vytažení z vody se svými konci kuželovitě sbíhají, a lupenité, které se vytvářejí na hladině a jsou v obrysu ledvinité až okrouhlé, báze čepele kolmo uťatá až široce klínovitě vykrojená. Květy malé, korunní lístky bílé, 9-20 mm dlouhé, na bázi se žlutou skvrnou. Val kolem jamky nektária hruškovitý. Plod nažka. Plodní stopka delší než 5 cm.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  listy dvojího typu: niťovité a lupenité
  §  báze čepele kolmo uťatá až široce klínovitě vykrojená
  §  val kolem jamky nektária hruškovitý

Místa výskytu:
Vyskytuje se ve stojatých vodách rybníků, tůní a odvodňovacích kanálů, vzácně v pomalu tekoucích vodách. Vyhovují mu živinami středně až vysoce živinami bohaté vody, většinou o hloubce 0,5 – 1,5 m.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Jeden z našich nejhojnějších lakušníků. Lakušníky jsou hodnotné rostliny v rybníkářství. Jejich porosty vytváří prostředí pro vytírání ryb, slouží jim také jako úkryt (zvlášť pro rybí plůdek) a zdroj potravy. V době květu jsou porosty lakušníku velmi dekorativní.

Rostliny klíčí od pozdního léta do podzimu, přezimují pod vodou a životní cyklus (kvetení, tvorba semen) dokončují do počátku léta.

Rod Batrachium není přijímán zcela bezvýhradně. Západní autoři většinou považují jeho zástupce za součást (podrod) rodu Ranunculus (pryskyřník). Celá skupina je taxonomicky velmi problematická, o čemž svědčí i to, že bylo v této skupině popsáno více než 300 různých taxonů. Značná plasticita rostlin někdy znemožňuje i jejich identifikaci.

Rod:
Rod Batrachium (lakušník) má asi 20 druhů, které rostou v temperátních oblastech severní polokoule a v omezených oblastech Jižní Ameriky, jižní Afriky, Austrálie a Nového Zélandu. V západní a střední Evropě se nachází centrum jeho rozšíření. Na našem území se vyskytuje 8 druhů rodu Batrachium.

Záměna:
Může být zaměněn za lakušník vodní.
lakušník štítnatý: val kolem jamky nektária hruškovitý, plodní stopka delší než 5 cm, čepel lupenitých listů 3-5laločnatá;
lakušník vodní: val kolem jamky nektária okrouhlý, plodní stopka kratší než 5 cm, čepel lupenitých listů 5-7klanná.

Etymologie:
Batrachium: z řeckého batrachos: žába;
aquatile: latinsky vodní.

Lidové názvy:
holá káča, žabí oko, žabí vočko, žabík

Synonyma:
Batrachium dichotomum Schmalh.
Batrachium langei F. Schultz
Batrachium triphyllum Dumort.
Ranunculus dichotomus Orlova
Ranunculus peltatus Schrank

Fytocenologie:
Na našem území se vyskytuje ve společenstvech svazu Ranunculion aquatilis.

Biotopy:
V2 Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod (diagnostický druh)

Ochrana:
Lakušník štítnatý je zařazen mezi vzácnější taxony vyžadující další pozornost (C4): podkategorie vzácnější taxony vyžadující další pozornost – dosud nedostatečně prostudované (C4b). Zákon mu ochranu nepřiznává.

V ČR se vyskytuje téměř po celém území roztroušeně, rozšíření je však nedokonale známé.

Celkové rozšíření:
Lakušník štítnatý roste v téměř celé Evropě (kromě evropské části Ruska, větší části Ukrajiny, Islandu), dále roste na Kavkaze a v severozápadní severní Africe.

Index:
Batrachium peltatum Bercht. & J.Presl -- Prir. Rostlin Aneb. Rostl. i. Rammic. 49.

jednoletá/vytrvalá; evropský; hydrofyt, terofyt; 5-8; 40-200 cm; 20-40 mm; nížiny-podhůří; Ranunculion aquatilis

Původní druh květeny České republiky. (Native).

 

 

Místo: Studénka

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: rybník

Půda: vodní prostředí

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 25.5.2007

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka