Detail

lakušník vodní

Batrachium aquatile

močiarka vodná | Common Water Crowfoot

pryskyřníkovité / Ranunculaceae

      lakušník / Batrachium

Botanická charakteristika:
Jednoletá nebo vytrvalá bylina s 30 – 150 cm dlouhou lodyhou. Listy dvojího typu: niťovité, které jsou kratší než lodyžní články a po vytažení z vody se svými konci kuželovitě sbíhají, a lupenité, které se vytvářejí na hladině a jsou v obrysu ledvinité až okrouhlé, báze čepele široce až úzce klínovitě vykrojená. Palisty vejčité až trojúhelníkovité. Květy malé, korunní lístky bílé, 6-10 mm dlouhé, na bázi se žlutou skvrnou. Val kolem jamky nektária okrouhlý. Plod nažka. Plodní stopka kratší než 5 cm.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  listy dvojího typu: niťovité a lupenité
  §  báze čepele široce až úzce klínovitě vykrojená
  §  val kolem jamky nektária okrouhlý

Místa výskytu:
Vyskytuje se ve stojatých a pomalu tekoucích vodách rybníků, tůní, potoků a odvodňovacích kanálů. Někdy se mohou objevit i bohaté populace terestrických rostlin na obnažených dnech rybníků. Vyhovují mu živinami středně až vysoce živinami bohaté vody, většinou o hloubce 0,5 – 1,5 m.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Jeden z našich nejhojnějších lakušníků. Lakušníky jsou hodnotné rostliny v rybníkářství. Jejich porosty vytváří prostředí pro vytírání ryb, slouží jim také jako úkryt (zvlášť pro rybí plůdek) a zdroj potravy. V době květu jsou porosty lakušníku velmi dekorativní.

Rostliny klíčí od pozdního léta do podzimu, přezimují pod vodou a životní cyklus (kvetení, tvorba semen) dokončují do počátku léta.

Rod Batrachium není přijímán zcela bezvýhradně. Západní autoři většinou považují jeho zástupce za součást (podrod) rodu Ranunculus (pryskyřník). Celá skupina je taxonomicky velmi problematická, o čemž svědčí i to, že bylo v této skupině popsáno více než 300 různých taxonů. Značná plasticita rostlin někdy znemožňuje i jejich identifikaci.

Rod:
Rod Batrachium (lakušník) má asi 20 druhů, které rostou v temperátních oblastech severní polokoule a v omezených oblastech Jižní Ameriky, jižní Afriky, Austrálie a Nového Zélandu. V západní a střední Evropě se nachází centrum jeho rozšíření. Na našem území se vyskytuje 8 druhů rodu Batrachium.

Záměna:
Může být zaměněn za lakušník štítnatý.
lakušník vodní: val kolem jamky nektária okrouhlý, plodní stopka kratší než 5 cm, čepel lupenitých listů 5-7klanná;
lakušník štítnatý: val kolem jamky nektária hruškovitý, plodní stopka delší než 5 cm, čepel lupenitých listů 3-5laločnatá.

Etymologie:
Batrachium: z řeckého batrachos: žába;
aquatile: latinsky vodní.

Lidové názvy:
holá káča, žabí oko, žabí vočko, žabík

Synonyma:
Batrachium aquatile Wimm.
Batrachium aquatile subsp. caespitosum (DC.) Piper
Batrachium aquatile var. heterophyllum (Weber) Spach
Batrachium aquatile subsp. radians (Reveliere) Soó
Batrachium aquatile var. radicans Spach
Batrachium argutum Opiz
Batrachium circinatoides Arv.-Touv.
Batrachium diversifolium Nyman
Batrachium diversifolium (Gilib.) Miniaev
Batrachium friesii Nyman
Batrachium gilibertii Krecz.
Batrachium godronii Nyman
Batrachium heterophyllum (Weber) Gray
Batrachium luteolum Revel
Batrachium radians Revel
Batrachium rhipiphyllum Dumort.
Ranunculus aquatilis L.
Ranunculus aquatilis var. heterophyllus Van Heurck & De Beucker
Ranunculus aquatilis var. trichophyllus Van Heurck & De Beucker
Ranunculus diversifolius Gilib.
Ranunculus heterophyllus Weber
Ranunculus radians Revel

Fytocenologie:
Na našem území se vyskytuje ve společenstvech svazu Ranunculion aquatilis (diagnostický druh).

Biotopy:
V1 Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod
V2 Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod (diagnostický a dominantní druh)

Ochrana:
Není ohrožený. Jeden z našich nejhojnějších lakušníků.

V ČR se vyskytuje téměř po celém území roztroušeně až hojně, nejčastěji v nížinách a pahorkatinách.

Celkové rozšíření:
Lakušník vodní roste v západní a střední Evropě, v nejzápadnější části Pyrenejského poloostrova, na Britských ostrovech, v jižní Skandinávii, na Apeninském poloostrově.

Index:
Batrachium aquatile Dumort. -- Fl. Belg. 127 1827.

jednoletá/vytrvalá; subkosmopolitní; hydrofyt, terofyt; 5-8; 30-150 cm; 10-20 mm; nížiny-hory; Ranunculion aquatilis

Původní druh květeny České republiky. (Native).

 

 

Místo: Boršov

Okres: Svitavy

Kraj: Pardubický

Stanoviště: tůň

Půda: vodní prostředí

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián via BOTEX

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 25.5.2012

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka