Detail

sveřep větevnatý

Bromus ramosus

stoklas konáristý | Smooth Brome

lipnicovité / Poaceae

      sveřep / Bromus

Místa výskytu:
Vyskytuje se ve stinných humózních lesích, na březích lesních potoků, v křovinách.

Význam a zajímavosti:
Záměna:
Někdy může docházet k záměnám za: sveřep Benekenův(Bromus benekenii), od kterého se liší především délkou chlupů na pochvě nejvyššího stébelného listu.

Ochrana:
Na našem území vzácný.

 

 

Místo: -

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka