Detail

vrbovka chlupatá

Epilobium hirsutum

vŕbovka chlpatá | Great willowherb

pupalkovité / Onagraceae

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 60 – 150 cm vysoká bylina s přímou, oblou, tuhou lodyhou pokrytou nežláznatými, 1 – 2 mm dlouhými chlupy a zřetelně kratšími chlupy žláznatými. Vrchol lodyhy i před rozkvětem přímý. Listy z větší části vstřícné, obvykle jen horní střídavé, přisedlé, poloobjímavé a alespoň prostřední krátce, ale zřetelně sbíhavé, obvykle podlouhle vejčité až vejčitě kopinaté, oboustranně chlupaté až plstnaté, na okraji hustě, ale většinou nestejnoměrně pilovitě zubaté, s 20 – 60 zuby na každé straně. Květy velké, široce nálevkovité, kališní lístky kopinaté, korunní lístky 10 – 18 mm dlouhé, zřetelně, ale nepříliš hluboce vykrojené, světle až tmavě purpurově červené. Blizna 4laločná. Plody jsou 5 – 9 cm dlouhé tobolky.

Místa výskytu:
Vrbovka chlupatá roste na březích stojatých i tekoucích vod, v lučních příkopech, odvodňovacích kanálech, na zaplavovaných loukách, v pobřežních křovinách a lužních nivách, okrajích rákosin, na dnech letněných rybníků, také – zvláště v blízkosti vod – na víceméně ruderalizovaných, vlhčích stanovištích. Vyhovují jí hlinité až hlinitojílovité, mírně vlhké až zbahnělé půdy.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Vrbovky se velice složitě rozpoznávají. Vrbovku chlupatou však od ostatních rozeznáme snadno díky její velikosti a mohutnosti. Jako jediná z našich vrbovek dorůstá až do výšky jednoho a půl metru, ostatní druhy vyrostou maximálně do 80 cm výšky. Také ve velikosti květu se žádný jiný zástupce rodu Epilobium vrbovce chlupaté zdaleka nevyrovná.

Je to krásná rostlina, která je ozdobou břehů našich potoků a řek.

Je opylována zejména mouchami, pestřenkami nebo včelami.

Ochrana:
Není ohrožená.

 

 

Místo: Loučka

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: břeh potoka

Nadmořská výška: 280 m

Půda: hlinitá, mokrá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 4.7.2003

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka