Detail

lebeda různosemenná

Atriplex micrantha

| Russian Atriplex

laskavcovité / Amaranthaceae

      lebeda / Atriplex

Botanická charakteristika:
Jednoletá až 250 cm vysoká bylina. Lodyha je bohatě šikmo odstále větvená se zřetelným zeleným a žlutým podélným proužkováním. Listy víceméně střídavé, řapíkaté. Čepel listů široce trojúhelníkovitá, na bázi uťatá a často v nejširším místě se zuby či laloky kolmo odstálými, celokrajná až nepravidelně mělce zubatá. Květenství krátce větvené, většinou koncové a úžlabní, hustě nahloučené. Všechny samičí květy jsou s krovkami. Krovky dvojí velikosti (větší a menší), za plodu okrouhlé až široce vejčité, na bázi zaokrouhlené, na vrcholu zaokrouhlené až tupě špičaté, celokrajné. Plodem nažky.

Místa výskytu:
Vyskytuje se podél rychlostních komunikací (ve středových dělících pásech, krajnicích a příkopech).

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
V posledních desetiletích se lebeda různosemenná značně rozšířila na dálnicích ve střední a západní Evropě. Příhodné podmínky pro své intenzivní šíření nejprve nalezla na dálnicích v Německu, kde se od počátku osmdesátých let 20. století začala rychle šířit a byla postupně nalézána v jednotlivých spolkových zemích. V devadesátých letech již byla významně zastoupena na dálnicích Německa, odkud se postupně silniční dopravou začala šířit i do okolních států. V současnosti je uváděna také z dálnic v Belgii, Nizozemí, Švýcarsku, Francii, Luxembursku a Rakousku.

První nález na území České republiky pochází z roku 1967. Druh byl považován za vzácný neofyt, který se na našem území vyskytoval přechodně na skládkách ve větších městech (Brno, Třebíč, Liberec). Na tyto lokality byl vzácně zavlékán s vlněným odpadem (vlnový adventiv) a jeho výskyt byl efemerního charakteru. Většina dosud známých nálezů se datuje do období konce šedesátých a počátku sedmdesátých let 20. století. Od té doby mu nebyla na našem území věnována pozornost. V roce 2012 bylo zjištěno, že se druh nachází v početných populacích na dálnicích na Moravě, kam byl zavlečen intenzivní mezinárodní dopravou patrně z Německa nebo Rakouska.

Ochrana:
Invazní druh, který se šíří na našem území po rychlostních komunikacích.

Celkové rozšíření:
Primární areál se nachází ve střední Asii, ve stepních a polopouštních oblastech Kazachstánu a jihovýchodního Ruska, kde roste na zasolených půdách, okrajích vodních ploch, vždy v přirozených biotopech. Dále se vyskytuje na Zakavkazsku, na jižní Ukrajině a na Krymu. Druhotně se rozšířila do Malé a Střední Asie a do západní a střední Evropy. Zavlečena byla rovněž do Severní Ameriky, kde zdomácněla v některých oblastech USA a Kanady

Index:
Atriplex micrantha Ledeb. -- Icon. Pl. [Ledebour] 1: 11 (t. 43). 1829.

jednoletá; euroasijský; terofyt; 8-9; 30-250 cm; 2-7 mm; nížiny-pahorkatiny; ---.

Nepůvodní druh květeny České republiky. Adventiv. Neofyt (1967). Invazní druh.

Vybraná literatura:
Kocián P. (2014): Nezpozorované a rychlé šíření lebedy různosemenné (Atriplex micrantha) a omanu smradlavého (Dittrichia graveolens) na dálnicích Moravy a Slezska (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 6: 27–47.

[poslední aktualizace: 28.12.2014]

 

 

Místo: Vyškov

Okres: Vyškov

Kraj: Jihomoravský

Stanoviště: silnice

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 10.9.2013

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka