Detail

kakost okrouhlolistý

Geranium rotundifolium

| Round-leaved Crane's-bill

kakostovité / Geraniaceae

      kakost / Geranium

Botanická charakteristika:
Jednoletá, hustě žláznatě oděná 20–40 cm vysoká bylina. Přízemní růžice listů záhy odumírá. Lodyžní listy vstřícné, světle zelené, čepel ledvinitě okrouhlá, dlanitě 5–7klanou. Květy vyrůstají ve dvoukvětých vidlanech. Korunní lístky úzce obvejčité, s dlouhým úzkým nehtem, na vrcholu zaokrouhlené (nikoli hluboce vykrojené), růžové až světle fialové. Zobanitý plod. Semena olivově šedohnědá, na povrchu výrazně síťovitá.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  lodyžní listy ledvinitě okrouhlé
  §  růžové až světle fialové květy
  §  korunní lístky úzce obvejčité, na vrcholu zaokrouhlené

Místa výskytu:
Vyskytuje se na železnici na kamenitých svršcích kolejí nebo ve spárách nástupišť a nákladových ramp.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Na území ČR poprvé sbírán jako zplanělý v roce 1851 v Praze. Od té doby zmiňován z Prahy ještě dvakrát. V posledních letech zaznamenán na nádražích v Praze a okolí, ve Zlíně, v Břeclavi a na několika lokalitách na severní Moravě a ve Slezsku. Novější nálezy na severovýchodě ČR naznačují, že kakost okrouhlolistý může být na železnici přehlížen a lze očekávat další nálezy. Je také pravděpodobné, že se začíná pomalu šířit po železnici.

Ochrana:
Není ohrožený. Nepůvodní druh, který se šíří na našem území po železnici.

Celkové rozšíření:
Primární areál druhu se nachází v submediteránní zóně Evropy, Makaronésii, severozápadní Africe, na Středním východě včetně Turecka a Kavkazu, v západní Asii až po tropické Himaláje, druhotně se rozšířil do střední Evropy, Austrálie, Jižní Afriky a severozápadní Ameriky.

Index:
Geranium rotundifolium L. -- Sp. Pl. 2: 683. 1753.

jednoletá; mediteránní (–subkosmopolitní); terofyt; 5-9; 20-40 cm; 8-10 mm; nížiny-pahorkatiny; ---.

Nepůvodní druh květeny České republiky. Adventiv. Neofyt (1851).

Vybraná literatura:
Hlisnikovský D. & Kocián P. (2014): Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska. 3. Geranium rotundifolium. – Acta Musei Beskidensis 6: 69–76.

[poslední aktualizace: 25.12.2014]

 

 

Místo: Nový Jičín

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: kolejiště

Půda: kamenitá, sušší

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 14.5.2013

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka