Detail

oman smradlavý

Dittrichia graveolens

| Stinkwort

hvězdnicovité / Asteraceae

      oman / Dittrichia

Botanická charakteristika:
Jednoletá, hustě žláznatá a chlupatá, nepříjemně páchnoucí bylina se vzpřímenou, 20–50 cm vysokou, bohatě odspodu větvenou lodyhou; nejdelší větve vyrůstají ze střední části lodyhy. Listy čárkovitě kopinaté, oddáleně jemně zubaté, měkké, matné, na vrcholu tupé až mírně zašpičatělé. Úbory četné, vyrůstající jednotlivě z paždí listů. Zákrovní listeny hustě žláznaté. Vnější zákrovní listeny čárkovitě trojúhelníkovité, ven zahnuté. Vnitřní zákrovní listeny, čárkovitě kopinaté, rovné, se světlým lemem. Samičí květy jazykovité s žlutou ligulou, nevýrazně vyčnívající ze zákrovu. Oboupohlavné květy trubkovité s trojúhelníkovitými, rovnými zoubky. Plody nažky.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  nepříjemně páchnoucí rostlina
  §  bohatě odspodu větvená lodyha; nejdelší větve vyrůstají ze střední části lodyhy
  §  úbory vyrůstající jednotlivě z paždí listů

Místa výskytu:
Vyskytuje se na rychlostních silnicích (dálnicích a rychlostních komunikacích) ve středovém pásu a podél krajnic. Roste nejčastěji na kamenito-šterkovitých násypech komunikací.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Původem pochází ze Středomoří, do západní Evropy byla občas zavlékána na konci 19. století a počátkem 20. století. Masověji se začala šířit na počátku 80. let 20. století na dálnicích v tehdejší SRN, kde postupně přibývalo nových lokalit. Posléze se začala šířit po dálnicích ze západu směrem na jih Německa a od 90. let 20. století bylo pozorováno její velmi rychlé šíření na dálnicích v jižním Německu. Počátkem nového tisíciletí byla spatřena až u Pasova ve východní části Bavorska a v následujícím desetiletí byla zaznamenána již také na dálnicích u Drážďan a Berlína. Všeobecně se považují německé dálnice za zdroj jejího šíření do okolních států. V současnosti je Dittrichia graveolens doložena z dálnic v Nizozemí, Rakousku, Slovinsku, Slovensku, Polsku a předpokládá se její výskyt na dálnicích také v Belgii.

Ochrana:
Jedná se o nepůvodní invazní druh, který se rychle šíří na našem území po rychlostních komunikacích.

Celkové rozšíření:
Primární areál druhu se nachází ve Středomoří (s částečným přesahem na západoevropské atlantské pobřeží) a dále zasahuje přes Blízký východ (Írán, Irák) až do Afghánistánu a severozápadní Indie, druhotně se rozšířil do střední Evropy, USA, Jižní Afriky, Austrálie a na Nový Zéland.

Index:
Dittrichia graveolens (L.) Greuter -- Exsicc. Genav. 4: 71. 1973.

jednoletá; mediteránní; terofyt; 9-10; 20-50 cm; 3-6 mm; nížiny-pahorkatiny; ---.

Nepůvodní druh květeny České republiky. Adventiv. Neofyt (2008). Invazní druh.

Vybraná literatura:
Kocián P. (2014): Nezpozorované a rychlé šíření lebedy různosemenné (Atriplex micrantha) a omanu smradlavého (Dittrichia graveolens) na dálnicích Moravy a Slezska (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 6: 27–47.

Raabe U. (2009): Dittrichia graveolens (L.) Greuter. In: Hadinec J. & Lustyk P. (eds), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII., Zprávy České botanické společnosti 44: 235–238.

Raabe U. (2008): (84) Dittrichia graveolens. In: Fisher M. & Niklfeld H. (ed.), Floristische Neufunde (76–98). Neilreichia 5: 270–271.

[poslední aktualizace: 25.12.2014]

 

 

Místo: Mořice

Okres: Prostějov

Kraj: Jihomoravský

Stanoviště: okraj silnice

Půda: kamenitá, suchá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 18.9.2013

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka