Detail

hledíček pobřežní

Microrrhinum litorale

jitrocelovité / Plantaginaceae

      hledíček / Microrrhinum

Botanická charakteristika:


Hlavní rozlišovací znaky:
  §  modrofialové květy
  §  krátké květní stopky
  §  cípy kalicha přesahují tobolku


Scrophulariaceae – krtičníkovité

Místa výskytu:
Vyskytuje se na železničních svršcích, okrajích komunikací, navážkách štěrků a posypových materiálů, haldách, rumištích. Na našem území je známo jen několik lokalit na severovýchodě ČR.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ochrana:
Hledíček pobřežní není ohroženým druhem naší květeny.

V ČR se vyskytuje vzácně pouze na severovýchodě (několik málo lokalit), kam byl prvotně zavlečen železniční dopravou. V současnosti se rozšiřuje také automobilovou dopravou.

Celkové rozšíření:
Hledíček pobřežní roste na Balkáně (původní areál) a ve střední Evropě (zavlečen).

Index:
Microrrhinum litorale (Bernh. ex Willd.) Speta -- Candollea 32:144, 1977.

jednoletá, bylina; balkánský, terofyt; 6-9; 30-50 cm; 0,6-0,9 cm; nížiny; ---

Nepůvodní druh květeny České republiky. Adventiv. Neofyt (1994). [Casual]

Ve flóře ČR jsou zařazeny tyto taxony rodu Microrrhinum:
Microrrhinum litorale (Willd.) Speta --- hledíček pobřežní
Microrrhinum minus(L.) Fourr. --- hledíček menší

[poslední aktualizace: 2.10.2013]

 

 

Místo: Suchdol nad Odrou

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: štěrkový železniční násep

Půda: kamenitá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 1.10.2013

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka