Detail

turanka kanadská

Conyza canadensis

turanec kanadský | Canadian Horseweed, Canada Fleabane

hvězdnicovité / Asteraceae

      turanka / Conyza

Botanická charakteristika:
Jednoletá, 15-70 cm vysoká žlutozelená bylina s vřetenovitým kořenem. Lodyha přímá, rovnoměrně olistěná, podélně rýhovaná. Listy horní lodyžní čárkovitě kopinaté, celokrajné, na okraji brvité. Květenství úbor. Úbory válcovité, malé 2-3 mm široké v počtu 50-250 uspořádané v podlouhle vejčité květenství. Okrajové jazykovité květy bílé, trubkovité květy žluté. Plody nažky.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  žlutozelená bylina
  §  úbory malé v počtu 50-250
  §  listy čárkovitě kopinaté

Místa výskytu:
Vyskytuje se na rumištích, v intravilánech obcí, na železničních náspech, odkryvech půdy, polích, písčinách a pasekách. Upřednostňuje půdy mírně vlhké až vysýchavé, šterkovito-písečné, mnohdy nevyvinuté.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Původem pochází turanka kanadská ze Severní Ameriky z oblasti severních USA a jižní Kanady. Na naše území byla zavlečena snad již v první polovině 18. století. Začala se postupně šířit na podobná stanoviště jako ve své domovině (rumiště, pole, okraje komunikací, štěrkovité navážky) a v 19. století byla již udávána jako obecně rozšířená. Dnes ji považujeme na našem území za zcela zdomácnělou rostlinu.

Turanka kanadská je značně variabilní druh (zejména ve vzrůstu, počtu úborů). Variabilita závisí na prostředí, ve kterém turanka roste. Jedna rostlina dokáže vyprodukovat velké množství nažek, které se snadno rozšiřují větrem do okolí. Na příhodných stanovištích (šterkovité navážky, půdní odkryvy, podél železničních náspů) vytváří početné kolonie (až několik set rostlin).

Léčivá rostlina. Původní severoameričtí obyvatelé používali turanku jako léčivku. Čaj se využíval jako močopudný prostředek, při problémech s bolestivým močením, při ledvinových kamenech či průjmech. Dále se turanka využívala při kašli, horečkách, zánětu horních cest dýchacích.

Plevel. Turanka kanadská je nepříjemným plevelem především ve víceletých plodinách. Byly zjištěny i populace rezistentní (odolné) na některé druhy herbicidů.

Rod:
Rod Conyza (turanka) má 23 druhů, které rostou v Severní Americe a některé byly zavlečeny do zbytku světa. Na našem území se vyskytuje 1 druh rodu Conyza: turanka kanadská. Náhodně zavlečené byly na našem území pozorovány ještě dva druhy rodu Conyza.

Záměna:
Je snadno poznatelný druh.

Etymologie:
Conyza: z řeckého konops: blecha;
canadensis: kanadský, podle oblasti původního rozšíření, pocházející z Kanady.

Lidové názvy:
---

Synonyma:
Conyzella canadensis (L.) Rupr.
Erigeron canadensis L.
Erigeron myriocephalus Rech.f. & Edelb.
Erigeron setiferus Post ex Boiss.
Erigeron strictus DC.
Leptilon canadense (L.) Britton & A.Br.
Leptilon pusillum (Nutt.) Britton
Marsea canadensis (L.) V.M.Badillo
Senecio ciliatus Walter
Trimorpha canadensis (L.) Lindm.

Starší české jméno:
---

Fytocenologie:
Na našem území se vyskytuje ve společenstvech svazů Coronopodo-Polygonion arenastri, Saginion procumbentis, Atriplicion, Eragrostion cilianensi-minoris, Onopordion acanthii, Dauco carotae-Melilotion, Arction lappae.

Biotopy:
T5.1 Jednoletá vegetace písčin

Ochrana:
Turanka kanadská není ohrožená. Je plevelným druhem.

V ČR se vyskytuje hojně od nížin do podhůří na většině území.

Celkové rozšíření:
Turanka kanadská roste původně v Severní Americe, druhotně se vyskytuje téměř po celém světě.

Index:
Conyza canadensis (L.) Cronquist -- Bull. Torrey Bot. Club 70: 632. 1943.

jednoletá; severoamerický (kosmopolitní); terofyt; 7-10; 15-70 cm; 0,2-0,3 cm; nížiny-podhůří; Coronopodo-Polygonion arenastri, Saginion procumbentis, Atriplicion, Eragrostion cilianensi-minoris, Onopordion acanthii, Dauco carotae-Melilotion, Arction lappae

Nepůvodní druh květeny České republiky. Adventiv. Neofyt (1750).

Léčivá. Plevel. Invazní.

léčivá rostlina plevel invazní rostlina

 

 

Místo: Mošnov

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: půdní odkryv

Půda: nevyvinutá, sušší

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka