Detail

zvonek hadincovitý

Campanula cervicaria

zvonček hrdlohojový | Bristly Bellflower

zvonkovité / Campanulaceae

      zvonek / Campanula

Botanická charakteristika:
Dvouletá, vzácně víceletá, 40-60 cm vysoká bylina. Lodyha přímá, nevětvená, pichlavě chlupatá, často fialově naběhlá. Listy pichlavě chlupaté, přízemní za květu zaschlé, dolní lodyžní listy podlouhle kopinaté, horní lodyžní listy vejčitě kopinaté. Květy v koncové hlávce a v chudých květenstvích v úžlabí horních listenů. Koruna modrá, nálevkovitě zvonkovitá. Plody tobolky.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  rostlina pichlavě chlupatá
  §  dolní lodyžní listy podlouhle kopinaté
  §  koruna modrá, nálevkovitě zvonkovitá

Místa výskytu:
Vyskytuje se v teplomilných doubravách a jejich lemech, v křovinách a na travnatých výslunných stráních. Roste na půdách čerstvě vlhkých, výhřevných, hlinitých.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
V minulosti se využívaly listy v léčitelství při bolestech v krku.

Rod:
Rod Campanula (zvonek) má asi 420 druhů, které rostou v severním mírném pásu (s těžištěm rozšíření v oblasti od Středomoří po Kavkaz). Na našem území se vyskytuje 18 druhů rodu Campanula.

Záměna:
Zvonek hadincovitý může být zaměněn za zvonek klubkatý.
zvonek hadincovitý: rostliny pichlavě štětinaté, dolní lodyžní listy v řapík zúžené, čnělka delší než koruna
zvonek klubkatý: rostliny chlupaté až plstnaté, dolní lodyžní listy s čepelí na bázi srdčitou/zaokrouhlenou, čnělka zdéli koruny.

Etymologie:
Campanula: z latinského campana: malý zvon, podle tvaru koruny připomínající zvon;
cervicaria: z latinského cervix: krk, podle toho, že se listy v minulosti užívaly při bolestech v krku.

Lidové názvy:
---

Synonyma:
Campanula cerviana Pall.
Campanula dalmatica Tausch
Campanula glomerata var. cervicaria (L.) Kuntze
Syncodon cervicaria (L.) Fourr.
Syncodon cervicarium (L.) Fourr.
Weitenwebera cervicaria (L.) Opiz

Starší české jméno:
---

Fytocenologie:
Na našem území se vyskytuje ve společenstvech svazů Geranion sanguinei, Carpinion, Molinion.

Biotopy:
--

Ochrana:
Zvonek hadincovitý je zařazen mezi taxony kriticky ohrožené (C1). Zákonem je však chráněn pouze jako silně ohrožený druh (§2).

V ČR se vyskytuje velmi vzácně. Jedná se o druh naší květeny, kterému hrozí vyhynutí.

Celkové rozšíření:
Zvonek hadincovitý roste od západní Evropy, přes střední a východní Evropu až po východní Sibiř.

Index:
Campanula cervicaria L. -- Sp. Pl. 1: 167. 1753.

dvouletá/vytrvalá; evropský; hemikryptofyt; 6-7; 40-60 cm; 13-25 mm; nížiny-hory; Geranion sanguinei, Carpinion, Molinion

Původní druh květeny České republiky. (Native).

 

 

Stanoviště: křovina

Půda: hlinitá, sušší

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 25.6.2012

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka