Detail

prstnatec Aschersonův

Dactylorhiza × aschersoniana

vstavačovec Aschersonov | Early Marsh Orchid Hybrid

vstavačovité / Orchidaceae

      prstnatec / Dactylorhiza

Místa výskytu:
Vyskytuje se na vlkých podmáčených loukách a pastvinách, v mokřadech, na společných lokalitách obou rodičů. Roste na půdách živinami bohatých, humózních.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Prstnatec Aschersonův je křížencem prstnatce pleťového (Dactylorhiza incarnata) a prstnatce májového (Dactylorhiza majalis).

Rod:
Rod Dactylorhiza (prstnatec) má asi 25-75 druhů (v závislosti na taxonomickém pojetí), které rostou v Evropě, Malé Asii a severní Africe. Na našem území se vyskytuje asi 9 druhů rodu Dactylorhiza a několik mezidruhových kříženců.

Záměna:
---

Etymologie:
Dactylorhiza: z latinského dactylo: prst a rhiza: kořen, podle vzhledu hlíz, které připomínají prsty;
aschersoniana: Paul Ascherson, podle německého botanika (1834 – 1913).

Lidové názvy:
---

Synonyma:
Orchis × aschersoniana Hausskn.

Fytocenologie:
Na našem území se vyskytuje ve společenstvech svazů Calthion, Molinion.

Biotopy:
---

Ochrana:
Prstnatec Aschersonův není v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky zařazen do žádné ochranné kategorie, není chráněn ani zákonem. V ČR roste na některých lokalitách, kde jsou zastoupeny oba rodičovské druhy.

Celkové rozšíření:
Prstnatec Aschersonův roste ve střední a západní Evropě (výskyty jsou známy např. z Německa, Rakouska, Švýcarska, Francie, Slovenska, Maďarska, Polska, Ukrajiny).

Index:
Dactylorhiza × aschersoniana (Hausskn.) Borsos & Soó -- Ann. Univ. Sci. Budapest. Rolando Eötvös, Sect. Biol. 3: 113, 1960.

vytrvalá; evropský; geofyt; 20-30 cm; 0,1-0,15 cm; nížiny-podhůří; Calthion, Molinion.

Původní druh květeny České republiky. (Native).

 

 

Kraj: Moravskoslezský

Půda: hlinitá, vlhká

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 24.5.2012

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka