Detail

ladoňka zářící

Scilla forbesii

--- | Forbes' Glory-of-the-Snow

hyacintovité / Hyacinthaceae

      ladoňka / Scilla

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 8-20 cm vysoká rostlina s vejcovitě kulovitou cibulí. Listy páskovité (obvykle 2) zakončené krátkou kápovitou špičkou. Květenství řídký hrozen s 2-10 květy. Květy střední, 1,5-2,5 cm velké. Okvětní lístky světle až tmavě modrofialové se světlejší (světle modrou až bílou) skvrnou uprostřed. Plod tobolka.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  květenství hrozen
  §  hrozen s 2-10 květy
  §  květy světle až tmavě modrofialové se světlejší (světle modrou až bílou) skvrnou uprostřed

Místa výskytu:
Pěstovaná jako okrasná rostlina. Vyskytuje se v parcích a zahradách. Roste na humózních půdách.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Jedná se o naši nejčastěji pěstovanou nepůvodní ladoňku. Je značně dekorativní a na jaře upoutává pozornost svými krásnými modrými květy. Na naše území se dostala jako okrasná rostlina ve 2. polovině 19. století.

Někteří autoři zařazují tento a další příbuzné taxony do samostatného rodu Chionodoxa na základě odlišného znaku - stavby okvětí.

Jedovatá rostlina.
Obsahuje toxiny, které mohou způsobit otravu. Příznaky otravy jsou průjem, nepravidelný puls či zvracení.

Ladoňka zářící se řadí mezi tzv. jarní efemeroidy - vytrvalé rostliny, které vyrůstají časně na jaře ještě před olistěním stromů. Vykvétají a zaplodí a jejich nadzemní část záhy odumírá a v létě již není patrná. Takto využijí dostatku světla, který je v lesích před olistěním.

Myrmekochorní rostlina. Semena mají vyvinuty masité přívěsky, tzv. masíčka, jimiž se živí mravenci a přispívají tak k rozšiřování druhu.

Rod:
Rod Scilla (ladoňka) má asi 20-25 druhů, které rostou v jižní polovině Evropy, ve Středozemí a na Kavkazu. Na našem území se můžeme setkat se 3 původními druhy rodu Scilla: ladoňka karpatská, l. vídeňská a l. dvoulistá. Ladoňka dvoulistá se na našem území rozčleňuje do 4 poddruhů. Pěstují se i nepůvodní druhy, které občas zplaňují (např. ladoňka zářící).

Záměna:
Může být zaměněna za ladoňku velkokvětou.
ladoňka zářící: hrozny s 2-10 květy;
ladoňka velkokvětá: hrozny s 1-2 květy.

Etymologie:
Scilla: z řeckého skilli, starořecké jméno pro "mořskou cibuli", urgineu přímořskou (Urginea maritima);
forbesii: podle britského přírodovědce Edwarda Forbese (1815-1854), který objevil druh v 19. století v tureckém pohoří Taurus.

Lidové názvy:
---

Synonyma:
Chionodoxa forbesii Baker
Chionodoxa luciliae var. forbesii (Baker) Drude
Chionodoxa siehei Stapf
Chionodoxa tmolusi Whittall
Scilla siehei (Stapf) Speta
Scilla tmolusi (Whittall) Speta

Fytocenologie:
---

Biotopy:
---

Ochrana:
Není ohrožená. Na našem území se pěstuje v zahradách a parcích, odkud často zplaňuje a rozšiřuje se do blízkého okolí.

Celkové rozšíření:
Ladoňka zářící roste v původním areálu v horách jižního Turecka (pohoří Taurus). Druhotně se vyskytuje zplaněle v Evropě, výhradně však v okolí míst pěstování.

Index:
Scilla forbesii (Baker) Speta -- Naturk. Jahrb. Linz 21: 31 (1976).

vytrvalá; bylina; anatolský; geofyt; 0,08-0,20 m; 1,5-2,5 cm; ---; ---

Nepůvodní druh květeny České republiky. Adventiv. Neofyt (?).

Jedovatá.

jedovatá rostlina

 

 

Místo: Nový Jičín

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: park

Půda: hlinitá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 11.4.2012

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka