Detail

topol osika

Populus tremula

topoľ osikový | Aspen Poplar, Common Aspen

vrbovité / Salicaceae

      topol / Populus

Botanická charakteristika:
Strom opadavý, dvoudomý, 15-25 m vysoký. Koruna řídká kulovitá. Kmen přímý. Borka zelenošedá, hladká, ve stáří černošedá, rozpukaná. Letorosty oblé, lysé, leskle hnědé. Listy okrouhlé až okrouhlo vejčité, 3-7 cm dlouhé, 3-8 sm široké, na bázi zaokrouhlené, na konci špičaté, hrubě zubaté. Řapík smáčklý. Květenství samčí a samičí jehnědy. Jehnědy 5-8 cm dlouhé. Plody tobolky.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  listy se chvějí a vydávají typický šelestivý zvuk
  §  řapíky listů výrazně zploštělé
  §  čepel listů v obrysu okrouhlá

Místa výskytu:
Vyskytuje se v doubravách, světlých listnatých lesích, lesních lemech, pasekách, remízcích. Vyhovují mu půdy písčitohlinité, na živiny bohaté, čerstvě vlhké.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Rychle rostoucí dřevina, která plodí v 10 letech. Může se dožít až 160 let. Poskytuje měkké, lehké dřevo. Dřevo se využívá k výrobě dýh, zápalek a celulózy. V minulosti se ze dřeva topolu osiky vyráběly žlaby nebo necky. Dřevo osiky se používalo i jako palivové dříví (i když ne zcela kvalitní). V současné době se topol osika řadí mezi tzv. energetické dřeviny.

Často odnožuje a vytváří klonální kolonie. Tak jako bříza je i topol osika pionýrská dřevina, která osidluje opuštěné plochy, plochy po těžbě či lesní spáleniště.

Na podzim se jeho listy zbarvují do žlutava a barevně oživují lesní porosty.

Topol osika je opředen i mnoha mystickými pověrami nebo legendami, které mají základ v šelestivém zvuku chvějících se listů. Jedna křesťanská legenda například zní, že osika se chvěje proto, že se na ní oběsil Jidáš, který zradil Ježíše Krista.

Topol osika je důležitou včelařskou rostlinou - v předjaří poskytuje včelám pastvu v době nedostatku potravy.

Alergen:
Topol osika je alergenní rostlinou časného jara (březen-duben).

Rod:
Rod Populus (topol) má asi 30 druhů, které rostou v Evropě, Asii a Severní Americe. Na našem území se můžeme setkat se 4 původními druhy rodu Populus: topol černý, topol bílý, topol osika a topol šedý. Pěstují a vysazují se také různé odrůdy, kultivary a nepůvodní taxony (např. topol kanadský, topol Simonův, topol balzámový).

Záměna:
Topol osika je snadno poznatelný druh. Často se pozná jen podle zvuku chvějících se listů.

Etymologie:
Populus: neznámý původ vzniku jména;
tremula: z latinského tremulus = chvějící se; podle toho, že listy se chvějí a vydávají typický šelestivý zvuk.

Lidové názvy:
---

Synonyma:
Populus pseudotremula N.I. Rubtzov
Populus schischkinii Grossh.

Ochrana:
Topol osika není ohrožený. V České republice se vyskytuje velmi hojně od nížin do horských oblastí.

Celkové rozšíření:
Topol osika se vyskytuje v souvislém pásu od západní Evropy až na Sibiř.

Index:
Populus tremula L. -- Sp. Pl. 2: 1034. 1753.

strom; eurosibiřský; makrofanerofyt; 15-25 m; 5-8 cm (samčí), 5-8 cm (samičí); nížiny-hory; ---.

Původní druh květeny České republiky. (Native).

Včelařská. Alergenní.

včelařská rostlina alergenní rostlina

 

 

Místo: Valašské Meziříčí

Okres: Vsetín

Kraj: Zlínský

Stanoviště: okraj lesa

Půda: hlinitá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 23.3.2012

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka