Detail

lilík mochyňovitý

Nicandra physalodes

nikandra machovkovitá | Apple of Peru, Shoo-Fly Plant

lilkovité / Solanaceae

      lilík / Nicandra

Botanická charakteristika:
Jednoletá, 30-100 cm vysoká bylina. Lodyha lysá, modrofialově naběhlá. Listy vejčité až eliptické, celistvé. Květy střední, zvonkovité, korunní lístky modrofialová. Plod bobule, vysýchavá s množstvím drobných semen, za plodu krytá zvětšeným kalichem.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  až 100 cm vysoká bylina
  §  květy zvonkovité, modrofialové
  §  plod vysýchavá bobule, krytá zvětšeným kalichem

Místa výskytu:
Občas pěstováný na zahrádkách jako okrasná rostlina, zřídka zplaňuje v okolí zahrádek, sídlišť, zahrádkářských kolonií, občas se vyskytuje na polích jako plevel.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Původem pochází z Jižní Ameriky, patrně z oblasti dnešního Peru (odtud také pochází anglické jméno rostliny "jablko z Peru"). Do Evropy se dostal - jako i ostatní z nepůvodních zástupců lilkovitých - v období po objevitelských výpravách do jižní Ameriky a byl pěstovaný jako okrasná rostlina v botanických zahradách. Na našem území byl poprvé pozorován zplaněle v 50. letech 19. století.

V některých částech Austrálie je lilík významným plevelem v kukuřici, rovněž v částech USA (Severovýchod), Brazílie a Afriky se chová v posledních desetiletích jako významný invazní plevel (např. na sójových plantážích). V ČR se v současnosti rovněž vyskytuje (i když prozatím jen zřídka) jako polní plevel, a to v teplejších územích státu (Polabí).

Jedovatá rostlina.
Jako i jiné druhy z čeledi lilkovitých obsahuje lilík mochyňovitý toxické látky, které způsobují otravy. Uvádějí se někdy i účinky léčivé. Použití jako léčivky však nelze doporučit z důvodu obsahu toxických látek a možnosti otravy.

Okrasná rostlina.
Občas se pěstuje jako okrasná letnička, především kvůli svým nápadným modrofialovým květům. Existuje i varieta s fialově naběhlým stonkem, řapíky a kalichem, která je považována některými autory za druh Nicandra violacea. Takové pojetí však není opodstatněné, jedná se pouze o barevnou odchylku v rámci druhu Nicandra physalodes.

Rod:
Rod Nicandra (lilík) obsahuje jeden druh (tzv. monotypický rod), který roste v Jižní Americe, zavlečeně v Severní Americe, Evropě, Asii, Africe a Austrálii. Na našem území se vyskytuje jeden druh rodu Nicandra: lilík mochyňovitý.

Záměna:
Lilík mochyňovitý je snadno poznatelný druh.

Etymologie:
Nicandra: podle jména řeckého básníka Nicandera (2. století před K.);
physalodes: latinsky mochyňovitý, podle podobnosti s mochyní.

Lidové názvy:
---

Synonyma:
Atropa physaloides L.
Physalodes physalodes (L.) Britton

Fytocenologie:
---

Biotopy:
---

Ochrana:
Lilík mochyňovitý není ohrožený. Na našem území občas zplaňuje a to v blízkém okolí jeho pěstování nebo se zřídka vyskytuje jako plevel na polích.

Celkové rozšíření:
Lilík mochyňovitý je původem z Jižní Ameriky, dále se pěstováním druhotně rozšířil do Severní Ameriky, Evropy, Asie, Afriky a Austrálie (v některých místech zdomácněl).

Index:
Nicandra physalodes (L.) Gaertn. -- Fruct. Sem. Pl. 2: 237. 1791.

jednoletá; jihoamerický; terofyt; 30-100 cm; 2-4 cm; nížiny-pahorkatiny; ---.

Nepůvodní druh květeny České republiky. Adventiv. Neofyt (1853). [Casual]

Jedovatá. Plevel.

jedovatá rostlinaplevel

Vybraná literatura:
Horton P. (1979): A taxonomic account of Nicandra in Australia. – Journ. Adelaide Bot. Gard. 1(6): 351-356.

Pavlásek V. (1993): Výskyt druhu Nicandra physalodes (L.) Gaertn. v obci Březí v okrese Plzeň-jih. – Zprav. Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 31/2: 5–7.

Tomšovic P. (2000): Nicandra Adans. – lilík – In: Slavík B. [ed.]: Květena České republiky, 6: 247. – Academia, Praha.

Holec J. & Soukup J. (2003): Nicandra physalodes - lilík mochyňovitý jako plevel v ČR. – Rostlinolékař. 2/2003: 19-20.

[poslední aktualizace: 12.10.2012]

 

 

Místo: Nový Jičín-Loučka

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: sídliště

Půda: hlinitá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 2.8.2011

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka