Detail

průtržník lysý

Herniaria glabra

prietržník holý | Smooth Rupturewort

hvozdíkovité / Caryophyllaceae

      průtržník / Herniaria

Botanická charakteristika:
Jednoletá až víceletá bylina s 2-15 cm dlouhými, plazivými, bohatě větvenými lodyhami. Listy úzce eliptické, lysé. Květenství vidlan. Květy drobné, zelenožluté, 5četné. Plody tobolky.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  květy drobné, 5četné
  §  listy na ploše lysé,
  §  tobolka delší kališních lístků

Místa výskytu:
Vyskytuje se na suchých, písčitých a štěrkovitých místech, podél cest, železničních tratí, na nádražích, ve spárách dlažeb. Vyhovují mu nevápenné půdy.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Rostlina vyprodukuje velké množství drobných semen. Často jej nalezneme rostoucí ve spárách dlažby, kde vytváří bohaté populace.

Léčivá rostlina.
V minulosti se využíval jako léčivá rostlina při urologických problémech. V současnosti se nevyužívá.

Záměna:
Průtržník lysý je zaměnitelný za průtržník chlupatý.
průtržník lysý: listy na ploše lysé, tobolka delší kališních lístků;
průtržník chlupatý: listy chlupaté, tobolka zdéli kališních lístků.

Etymologie:
Herniaria: z latinského hernia: výstupek, průtrž, kýla, podle toho, že se rostliny užívalo při průjmech;
glabra: lysý - podle lysých listů.

Lidové názvy:
husí mýdlo

Synonyma:
---

Fytocenologie:
Na našem území se vyskytuje ve společenstvech svazu Polygonion avicularis, Plantagini-Festucion ovinae, Panico-Setarion.

Biotopy:
---

Ochrana:
Průtržník lysý není ohrožený. Na našem území se vyskytuje roztroušeně až hojně od nížin do podhůří.

Celkové rozšíření:
Průtržník lysý roste ve větší části Evropy (kromě Islandu, částí Britských ostrovů a severních částí Skandinávie), dále roste na Kavkaze, zasahuje až do střední Asie, v Severní a Jižní Americe nepůvodní.

Index:
Herniaria glabra L. -- Sp. Pl. 1: 218. 1753.

jednoletá, víceletá; evropský/západoasijský; terofyt, hemikryptofyt; 2-15 cm; 1-2 mm; nížiny-podhůří; Polygonion avicularis, Plantagini-Festucion ovinae, Panico-Setarion.

Původní druh květeny České republiky. (Native).

 

 

Místo: Pardubice

Okres: Pardubice

Kraj: Pardubický

Stanoviště: chodník

Půda: štěrkovitá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 9.8.2011

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka