Detail

olše lepkavá

Alnus glutinosa

jelša lepkavá | Black Alder

břízovité / Betulaceae

      olše / Alnus

Místa výskytu:
Vyskytuje se v lužních lesích, v bažinách, na březích tekoucích a stojatých vod. Často vysazována.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Dřevo olše lepkavé je žluté až oranžové, za sucha načervenalé. Využívá se k výrobě překližek, rámů a zápalek.

Vysazuje se podél potoků a stojatých vod. Rovněž se vysazuje na degradovaných stanovištích, kde zlepšuje půdu. Je odolná i vůči značnému znečištění ovzduší.

Alergen:
Olše lepkavá je významnou alergenní rostlinou časného jara (únor-duben).

Záměna:
Olše lepkavá je zaměnitelná za olši šedou.
olše lepkavá: listy okrouhle obvejčité až okrouhlé, tupé nebo vykrojené, v mládí lepkavé, plodní šištice stopkaté;
olše šedá: listy eliptické, špičaté, nelepkavé, plodní šištice nestopkaté.

Etymologie:
Alnus: latinské jméno vzniklé z keltského slova "rostoucí podél potoků";
glutinosa: lepkavá (podle lepkavých mladých listů).

Lidové názvy:
---

Synonyma:
Alnus alnus (L.) Britton
Alnus vulgaris Hill
Betula alnus L. var. glutinosa L.
Betula glutinosa (L.) Lam.

Fytocenologie:
Vyskytuje se ve společenstvech svazu Alnion glutinosae, Alno-Ulmion a Sambuco-Salicion capreae.

Biotopy:
Olše lepkavá je diagnostickým druhem biotopu: mokřadní olšiny (L1), údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2)

Ochrana:
Není ohrožená. V České republice se vyskytuje roztroušeně až hojně od nížin do podhůří.

Celkové rozšíření:
Olše lepkavá roste v celé Evropě (kromě Islandu) až po západní Sibiř, dále roste v Turecku, na Kavkaze a v severním Íránu. Roste rovněž druhotně v Severní Americe.

Index:
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. -- Fruct. Sem. Pl. 2:54. 1790.

keř-strom; eurosibiřský, fanerofyt; 3,0-20,0; 0,06-0,12, 0,010-0,015; nížiny-podhůří; Alnion glutinosae, Alno-Ulmion, Sambuco-Salicion capreae.

Původní druh květeny České republiky. (Native).

Včelařská. Alergenní.

včelařská rostlina alergenní rostlina

 

 

Místo: Trnávka

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: břeh rybníka

Půda: hlinitá, vlhčí

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 17.6.2011

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka