Detail

kakost lesní

Geranium sylvaticum

pakost lesný | Wood Crane's-Bill

kakostovité / Geraniaceae

      kakost / Geranium

Botanická charakteristika:
Víceletá, 15-50 cm vysoká bylina. Lodyhy přímé, několik. Listy přízemní dlouze řapíkaté, čepel dlanitě 5-7 dílná. Květenství vidlan s 2 květy. Květy vyrůstají na 1-2 cm dlouhých stopkách. Kališní lístky eliptické. Koruna 5četná. Korunní lístky obvejčité, tmavě červenofialové. Plod zobanitý plod s 5 jednosenennými plůdky.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  až 50 cm vysoká bylina
  §  květy tmavě červenofialové
  §  plodní stopky za zralosti plodů vzpřímené

Místa výskytu:
Vyskytuje se na horských a podhorských vlhkých loukách, v lesních lemech a pasekách, ve vysokobylinných nivách potoků a řek, v karech. Roste na půdách vlhčích, humózních a živinami bohatých.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Proměnlivý druh. Bylo popsáno několik forem a variet podle barvy květů, chlupatosti stonků nebo velikosti květů. Po rozedmutí páchne. Z jeho květů se získávalo v minulosti v Německu tmavě fialové barvivo k barvení kraslic.

Záměna:
Kakost lesní je možné někdy zaměnit za kakost luční, od kterého se odlišuje hlavně tmavě červenofialovou korunou, lodyhou v horní části žláznatou a plodními stopkami za zralosti plodů vzpřímenými (x kakost luční koruna modrá, lodyha v horní části nazpět odstále chlupatá, plodní stopky za zralosti květů nazpět ohnuté).

Etymologie:
Geranium z řeckého slova geranos (čáp; podle stavby plodů připomínající čapí zobák); sylvaticum latinsky lesní (zajímavé je, že v lesích neroste, jen v jejich lemech).

Synonyma:
Geranium angulatum Curt.

Ochrana:
Není ohrožený. U nás roste roztroušeně až dosti hojně v podhorských a horských oblastech, do nižších poloh sestupuje vzácně.

Celkové rozšíření:
Kakost lesní roste souvisle v celé Evropě, kromě částí Pyrenejského poloostrova, Francie, severního Německa a Peloponéského poloostova, dále zasahuje přes centrální Rusko do střední Asie.

Index:
Geranium sylvaticum L. -- Sp. Pl. 2: 681. 1753.

víceletá, bylina; euroasijský, hemikryptofyt; 0,15-0,50; podhůří - hory; Polygono-Trisetion

Původní druh květeny České republiky. (Native).

 

 

Místo: Karlova Studánka

Okres: Bruntál

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: okraj potoka

Půda: kamenito-hlinitá, vlhká

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián via BOTEX

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 25.5.2011

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka