Detail

třešeň křovitá

Prunus fruticosa

čerešňa krovitá | European Dwarf Cherry, Ground Cherry

růžovité / Rosaceae

      třešeň / Prunus

Botanická charakteristika:
Opadavý keř, 30 - 100 cm vysoký. Větve tenké, svěle až tmavě hnědé. Letorosty světle hnědé, lesklé. Listy na brachyblastech, čepel obvejčitá, tuhá, na líci tmavě zelená. Květy bílé, 5 četné, dlouze stopkaté, po 1-5 ve zdánlivých okolících. Plod kulovitá až vejcovitá, červená peckovice.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  keř do 100 cm vysoký
  §  kvete časně na jaře bílými květy
  §  květní stopka 1-3 cm dlouhá

Místa výskytu:
Vyskytuje se na výslunných stráních, v lesních pláštích, na mezích. Vyhovují ji sprašové půdy.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Jedná se o naši nejmenší třešeň obvykle dorůstající kolem 50 cm výšky.

Záměna:
Třešeň křovitá je snadno rozpoznatelný druh.

Etymologie:
Prunus latinské jméno pro švestku; fruticosa latinsky křovitá (podle vrůstu).

Synonyma:
Cerasus fruticosa Pall.
Cerasophora chamaecerasus (Jacq.) Hazsl.
Cerasus chamaecerasus (Jacq.) Loisel.
Cerasus humilis Host
Prunus cerasus var. chamaecerasus (Jacq.) Čelak.
Prunus cerasus var. pumila L.
Prunus chamaecerasus Jacq.
Prunus fruticosa Pall.
Prunus pumila (L.) Lumn. non L. 1767

Ochrana:
Třešeň křovitá je zařazena mezi silně ohrožené druhy naší květeny (C2), zákon ji však ochranu neposkytuje. Rychle ustupuje ze svých stanovišť, zejména kvůli zarůstání agresivnějšími druhy. U nás roste v teplejších oblastech Čech a jižní Moravy.

Celkové rozšíření:
Třešeň křovitá roste ve střední Evropě, na severním Balkánu a dále až do Střední Asie.

Index:
Prunus fruticosa Pall. -- Fl. Ross. I. 19.

keř; východoevropský/západoasijský, fanerofyt; 0,30-1,00; nížiny - pahorkatiny; Prunion fruticosae

Původní druh květeny České republiky. (Native).

 

 

Okres: Břeclav

Kraj: Jihomoravský

Stanoviště: stráň

Půda: hlinitá, sušší

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián via BOTEX

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 25.5.2011

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka