Detail

jetel inkarnát

Trifolium incarnatum

ďatelina purpurová | Crimson Clover

bobovité / Fabaceae

      jetel / Trifolium

Botanická charakteristika:
Jednoletá, 20 – 50cm vysoká bylina s přímou nebo krátce vystoupavou lodyhou. Listy trojčetné, palisty vejčité, tupé, lístky okrouhlé až široce vejčité. Květy ve vejcovitých až válcovitých hlávkách, kalich 10žilný, koruna červená až růžová. Plody elipsoidní, nepukavé lusky.

Místa výskytu:
Pěstuje se na polích, odkud občas zplaňuje, dále se vyskytuje na loukách, podél cest a komunikací. Mimo kulturu však delší dobu nepřetrvává.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Původem pochází z jižní Evropy. V minulosti pěstován častěji, zejména koncem 19. století bylo jeho pěstování na vrcholu. První zplanění bylo pozorováno v 70. letech 19. století. V současnosti se občas pěstuje na píci nebo jako meziplodina. Nesnáší mrazy a sucho.

Ochrana:
Není ohrožený. Nepůvodní druh květeny ČR. Adventiv. Neofyt (1870).

 

 

Místo: Studénka

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: pole

Půda: hlinitá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 6.6.2010

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka