Detail

topol kanadský

Populus × canadensis

topoľ kanadský | Carolina Poplar

vrbovité / Salicaceae

      topol / Populus

Botanická charakteristika:
Strom opadavý, dvoudomý (kultivary jsou buď samčí nebo samičí), až 40 m vysoký. Koruna široce kuželovitá, široká (záleží na kultivaru). Kmen převážně přímý, hladký bez boulí. Borka šedavě hnědá, velmi brzo hrubě rozpukaná. Listy trojúhelníkovitě vejčité, čepel 6-12 cm dlouhá, 4-10 cm široká, na bázi klínovitá, na okraji vroubkovitě pilovitá, brvitá. Květenství samčí a samičí jehnědy. Jehnědy 3-8 cm dlouhé, za plodu až 15 cm dlouhé. Plody tobolky.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  listy trojúhelníkovitě vejčité, velké
  §  čepel na okraji krátce brvitá
  §  kmen hladký bez boulí

Místa výskytu:
Vyskytuje se v lužních lesích, kde byl vysazen. Často vysazovaný v intravilánech obcí ve stromořadích a větrolamech, podél vodotečí a potoků, u zemědělských podniků a skládek. Roste na minerálně bohatých, čerstvě vlhkých půdách.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Topol kanadský je původně křížencem mezi severoamerickým topolem bavlníkovitým (Populus deltoides) a evropským topolem černým (Populus nigra). Je velmi proměnlivý. Bylo vyšlechtěno mnoho různých kultivarů, které se obtížně rozlišují a určují. Mezi známé kultivary se řadí cv. Serotina, Robusta, Regenerata, Grandis.

Rychle rostoucí dřevina. Využívá se hojně k výsadbě větrolamů, stromořadí a alejí a postupně vytlačuje z přírody původní topol černý. Je často napadán jmelím bílým pravým.

Rod:
Rod Populus (topol) má asi 30 druhů, které rostou v Evropě, Asii a Severní Americe. Na našem území se můžeme setkat se 4 původními druhy rodu Populus: topol černý, topol bílý, topol osika a topol šedý. Pěstují a vysazují se také různé odrůdy, kultivary a nepůvodní taxony (např. topol kanadský, topol Simonův, topol balzámový).

Záměna:
Topol kanadský je relativně dobře poznatelný. Bylo však vyšlechtěno mnoho různých kultivarů, které se obtížně rozlišují a určují.

Etymologie:
Populus: neznámý původ vzniku jména;
canadensis: latinsky kanadský.

Lidové názvy:
---

Synonyma:
Populus deltoides x nigra
Populus euramericana Guinier

Fytocenologie:
---

Biotopy:
---

Ochrana:
Topol kanadský není ohrožený. Jedná se o křížence, který je vysazován člověkem do krajiny. V České republice se vyskytuje roztroušeně od nížin do podhorských oblastí.

Celkové rozšíření:
Je pěstovaný po celé Evropě a v Severní Americe.

Index:
Populus × canadensis Moench -- Verz. Ausländ. Bäume 81 81 1785.

strom; ---; makrofanerofyt; 20-40 m; 3-8 cm; nížiny-podhůří; ---.

Nepůvodní druh květeny České republiky. Adventiv. Neofyt (?).

 

 

Místo: Jeseník nad Odrou

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: stromořadí

Půda: hlinitá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 10.4.2012

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka