Detail

chrpa rozkladitá

Centaurea diffusa

nevädzka rozložitá | Diffuse Knapweed

hvězdnicovité / Asteraceae

      chrpa / Centaurea

Místa výskytu:
Vyskytuje se na rumištích, mezích a úhorech.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Původem pochází z jihovýchodní Evropy a západní Asie. Na naše území občas zavlékaná.

V Severní Americe je chrpa rozkladitá považována za nebezpečnou invazní rostlinu. Do USA byla poprvé zavlečena kolem roku 1900 a od té doby se šíří především v severozápadních státech. Problémy způsobuje na pastvinách, polích a v přírodních rezervacích. Rostliny dokáží eliminovat většinu (až 90%) původní flóry na invadovaném stanovišti. Šíří se dopravními prostředky a to zejména podél komunikací, cest a železniční sítě, odkud se dostává do volné krajiny. Úspěšně se šíří rovněž větrem. V prérijních státech se chová jako tzv. stepní běžec, kdy se suchá rostlina uvolní a pomocí větru se kutálí po krajině a tak dochází k rozšiřování semen na značné vzdálenosti.

Možná záměna: Chrpu rozkladitou (její formu s růžovými květy) je možné zaměnit za běžnou chrpu latnatou. Spolehlivým rozlišovacím znakem je tvar střednho zákrovního listenu - viz obrázek: a) ch. rozkladitá - osten, b) ch. latnatá - osten chybí.

Ochrana:
Nepůvodní druh květeny České republiky. Adventiv. Neofyt.

 

 

Stanoviště: rumiště

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 22.7.2008

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka