Detail

prstnatec májový

Dactylorhiza majalis

vstavačovec májový | Marsh Orchid

vstavačovité / Orchidaceae

      prstnatec / Dactylorhiza

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 15 – 45 cm vysoká bylina se dvěmi hlízami. Listy nápadně skvrnité, dolní vejčitě kopinaté, horní užší. Husté květenství je tvořeno většími květy, které vyrůstají na zkroucených semenících z paždí vejčitě kopinatých listenů. Květy fialově purpurové, nachové, vyjímečně bílé. Vnější okvětní lístky jsou rozprostřené nebo vzpřímené. Vnitřní okvětní lístky spolu s prostředním vnějším tvoří neúplnou přilbu. Pysk s temně nachovou kresbou je trojlaločný s ostruhou. Válcovitá ostruha je kratší než semeník. Plodem je mnohosemenná tobolka.

Místa výskytu:
Roste na vlhkých až podmáčených loukách, slatinách, vrchovištích a prameništích, na jílovitých, středně až silně humózních půdách. U nás se vyskytuje několik jeho poddruhů.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ochrana:
Je to jeden z našich nejběžnějších druhů vstavačovitých (vyskytuje se na našem území hojně), avšak v minulosti velmi trpěl kvůli melioracím, rekultivacím krajiny a přeměnám luk na ornou a stavební půdu. Je zařazen mezi ohrožené druhy (C3), zákon mu poskytuje stejnou ochranu ohroženého druhu (§3).

 

 

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: louka

Půda: hlinitá, vlhčí

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 27.5.2006

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka