Detail

sveřep jalový

Bromus sterilis

stoklas jalový | Poverty Brome

lipnicovité / Poaceae

      sveřep / Bromus

Botanická charakteristika:
Jednoletá, svazčitě trsnatá, 30-60 cm vysoká rostlina (tráva). Stébla přímá nebo slabě vystoupavá. Pochvy listů krátce a měkce chlupaté. Jazýček jemně dřípený, až 5 mm dlouhý. Čepele na okrajích drsné. Květenství hustá všestranně rozkladitá lata. Klásky podlouhle klínovité, zploštělé, osinaté, v době květu zelené, později nafialovělé až hnědé. Plod pluchatá osinatá obilka.

Místa výskytu:
Vyskytuje se na polích, podél cest, na rumištích, železničních nádražích.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Sveřep jalový je konkurenčně slabý, nejčastěji jej nacházíme na ruderálních stanovištích nebo v prořídlých porostech na polích. Na jedné rostlině dozrává několik set obilek, které jsou dobře klíčivé po dozrání. Obilky klíčí již na podzim, většinou však scházejí na jaře. Obilky jsou zanášeny na pole špatně vyčištěným osivem, kompostem nebo zemědělskými stroji.

Ochrana:
Hojný druh. Nepůvodní druh květeny České republiky. Adventiv. Archeofyt.

 

 

Místo: Studénka

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: okraj silnice

Půda: hlinitá, sušší

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 8.5.2010

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka