Detail

starček obecný

Senecio vulgaris

starček obyčajný | Common Groundsel

hvězdnicovité / Asteraceae

      starček / Senecio

Místa výskytu:
Vyskytuje se na polích, zahradách, rumištích, haldách, ruderálních místech.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Původem pochází starček obecný ze Středozemí. Postupně byl zavlečen do Afriky, Ameriky i Austrálie. Na našem území se vyskytuje snad již od starověku.

Starček obecný je jednoletý ozimý plevel, který zapleveluje nezapojené plodiny, zejména okopaniny a zeleninové záhony. Jediná rostlina dokáze vyprodukovat až 7000 nažek, které se snadno šíří větrem. Za příhodných podmínek kvete po celý rok.

Je značně proměnlivým druhem.

Jedovatá rostlina.
Jako i jiné druhy starčků obsahuje starček jarní toxické látky, které způsobují otravy především dobytka. Obsahuje alkaloidy senecionin, senecivernin, senecifyllin, aj.

Ochrana:
Plevel, vyskytující se ve všech oblastech.

Nepůvodní druh květeny České republiky. Adventiv. Archeofyt.

plevele

 

 

Místo: Nový Jičín

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: pole

Půda: hlinitá, sušší

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 21.4.2008

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka