Detail

vrbka (vrbovka) úzkolistá

Chamerion angustifolium

kyprina úzkolistá | Fireweed

pupalkovité / Onagraceae

      léčivá rostlina

Botanická charakteristika:
Vytrvalá 50-150 cm vysoká bylina s dlouhým plazivým oddenkem. Lodyhy jednoduché, oblé až mírně hranaté, bohatě olistěné, v listových úžlabích nejsou svazečky listů a listnaté větévky. Listy měkké, čárkovité nebo podlouhle kopinaté až podlouhle eliptické, 10 – 20 mm široké, přisedlé či kratičce řapíčkaté, celokrajné nebo s malými zoubky, na líci tmavě zelené, na rubu sivozelené, s dobře patrnou střední i postranními žilkami. Květenství dlouhý hrozen. Květy středně velké. Kališní lístky úzce kopinaté, červeně naběhlé. Korunní lístky obvejčité až okrouhle obvejčité, celokrajné nebo jen velmi mělce vykrajované, v odstínech růžově purpurové, zřídka bledé nebo bílé. Plody jsou tobolky.

Místa výskytu:
Vrbku úzkolistou nalezneme na lesních pasekách, v lesních lemech, na spáleništích, světlinách, méně často na křovinatých stráních, v pobřežních křovinách, na rumištích, železničních náspech. Vyskytuje se zejména na lesních a lesu blízkých stanovištích. Většinou roste v pospolitých porostech, v horských a podhorských oblastech na rozlehlých odlesněných plochách. Roste na kamenitých, štěrkovitých, hlinitopísčitých či hlinitých půdách.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Léčivá rostlina. Vrbka obsahuje flavonoidy, třísloviny a steroly. Proto se používá jako léčivá bylina. Odstraňuje pocit psychického napětí, tísně a úzkosti, psychogenně podmíněné bolesti hlavy, nespavost a podobně. Má protizánětlivý účinek a chrání sliznice, zejména sliznice zažívacího traktu. Nove se také zjistilo, že vrbka úzkolistá má výrazný blahodárný účinek při léčbě prostatických potíží, podobně jako vrbovka malokvětá (Epilobium parviflorum), která je v této indikaci daleko známější a často používaná. Sbírají se především listy, ze kterých se připravuje většinou nálev. Vrbka se také může přidávat do čajových směsí. Přestože u nás vrbka roste hojně, v lidovém léčitelství se prakticky nepoužívá. Přitom nejsou známé žádné vedlejší účinky a toxicita byliny je prakticky zanedbatelná.

Vrbku úzkolistou můžeme zařadit mezi tzv. antrakofilní rostliny. Takové rostliny vyhledávají ke svému růstu spáleniště, na kterých je půda prosycena uhlíky a dobře se prohřívá, což umožňuje lepší klíčení semen antrakofytů. Navíc na čerstvých spáleništích nic neroste, a tak se zde mohou uchytit i druhy méně konkurenčně zdatné. Ty jsou však postupem času vytlačeny úspěšnějšími rostlinami. Vrbka úzkolistá je však konkurenčně dosti zdatná, a tak jí tato situace příliš nehrozí.

Ochrana:
Není ohrožená.

 

 

Místo: Malý Prenet

Okres: Klatovy

Kraj: Plzeňský

Stanoviště: okraj cesty

Nadmořská výška: 950 m

Půda: kamenitá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 22.6.2003

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka