Detail

borovice kleč

Pinus mugo

borovicovité / Pinaceae

Botanická charakteristika:
Vždyzelený keř až 2,5 m vysoký se zakřivenými, položenými na konci vystoupavými kmeny. Borka šedohnědá, šupinovitá. Pupeny protáhle vejcovité. Jehlice po 2 na brachyblastech. Samčí šistice oranžové, samičí šistice fialové. Šišky přisedlé, vejcovité.

Místa výskytu:
Vyskytuje se na horských kamenitých svazích, vrchovištích, introdukována do vysokohorských holí, pěstuje se v parcích a zahradách.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Borovice kleč neboli kosodřevina je často vysazována v horských oblastech nad hranicí lesa jako vodo- a půdoochranná dřevina. Největší kontroverzi vyvolávají již řadu let klečové porosty v Jeseníkách a na Králickém Sněžníku. Zde byla totiž kleč vysázena před mnoha lety do nejcennějších poloh, kde se rozrostla a postupně přeměnila původní holiny na neprostupné porosty a vytlačila původní květenu. Nejvýrazněji jsou rozrůstající se klečí v Jeseníkách zasaženy velmi vzácné a často endemické druhy vázané na holiny. Bohužel však není možné kleč z těchto poloh zlikvidovat, protože Lesy ČR, které obhospodařují tyto oblasti, mají na kleč zcela jiný pohled než přírodovědci. Na straně Lesů ČR převládá názor, že na vrcholových holinách (které vlastně již prakticky holinami nejsou) je kleč důležitou půdoochrannou dřevinou. Tímto však dochází k porušování zákona o ochraně přírody a krajiny. Problematické oblasti Jeseníků zasažené klečí se totiž nacházejí na území národních přírodních rezervací, tedy v nejcennějších přírodních partiích, kde je zákonem uloženo zachování jedinečného přírodního stanoviště a na něj vázaných významných druhů rostlin a živočichů. V národních přírodních rezervacích je zakázáno působit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů, k čemuž v důsledku rozrůstání se klečového moru očividně dochází. Situaci navíc komplikuje zkostnatělý a v mnoha částech zcestně koncipovaný lesní zákon, který obsahuje přežitky jestě z dob Marie Terezie. Proč není možné nepůvodní a neprospěšnou kleč v Jeseníkách v těchto ohrožených oblastech Jeseníků zlikvidovat je otázkou pro patřičné zainteresované úřady. Pokud bude trend dále pokračovat může si ochrana přírody připsat za pár let úplné zničení cenných lokalit.

NE KLEČI

Ochrana:
Není ohrožená. Původně se na našem území vysyktuje jen v západních Sudetech a na Šumavě. Do dalších míst vysazována člověkem (viz výše).

 

 

Místo: Karlova Studánka

Okres: Bruntál

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: vysohorská hole

Půda: kamenitá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 17.7.2008

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka