Detail

starček lepkavý

Senecio viscosus

| Sticky Ragwort

hvězdnicovité / Asteraceae

      starček / Senecio

Botanická charakteristika:
Jednoletá, 20-35 cm vysoká lepkavá bylina. Lodyha přímá, rýhovaná. Listy v obrysu kopinaté až obvejčité, peřenodílné až peřenosečné. Květenství úbory skládající řídký bohatě větvený vrcholík. Okrajové jazykovité květy s ligulou nazpět ohnutou. Plod nažky s bílým chmýrem.

Místa výskytu:
Vyskytuje se na pasekách a lesních světlinách, v okolí vodních toků, na antropicky ovlivněných stanovištích - v okolí komunikací a železnic, v lomech, na haldách a výsypkách.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Po rozedmutí rostlina nepříjemně páchne. Jak již druhový název napovídá je celá rostlina lepkavá.

Jedovatá rostlina.
Jako i jiné druhy starčků obsahuje starček jarní toxické látky, které způsobují otravy především dobytka. Obsahuje alkaloidy senecionin, senecivernin, senecifyllin, aj.

Ochrana:
Hojně až roztroušeně rozšířený.

Původní druh květeny České republiky.

 

 

Místo: Karviná

Okres: Karviná

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: výsypka

Půda: kamenito, štěrkovitá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 14.8.2006

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka