Detail

ambrozie peřenolistá

Ambrosia artemisiifolia

ambrózia palinolistá | Annual Ragweed, Annual Bur-sage, Common Ragweed

hvězdnicovité / Asteraceae

      ambrozie / Ambrosia

Botanická charakteristika:
Jednoletá, 10-150 cm vysoká, šedozelená, jednodomá bylina. Lodyha přímá, větvená, odstále chlupatá, většinou nachově naběhlá. Listy na obrysu vejčité, jednoduše až třikrát peřenosečné s kopinatými úkrojky. Květenství úbory. Samčí úbory vytvářejí hroznovité květenství, květy samičí jednotlivé nebo v klubíčkách, přisedlé v úžlabí horních listenů v dolní části hroznů. Plody nažky.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  šedozelená bylina
  §  listy na obrysu vejčité, jednoduše až třikrát peřenosečné
  §  samčí úbory vytvářejí hroznovité květenství

Místa výskytu:
Vyskytuje se na ruderálních stanovištích - podél železničních tratí, v přístavech, na rumištích a skládkách, v okolí komunikací, vzácně i na okrajích polí.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Původem pochází ambrozie peřenolistá ze Severní Ameriky (USA a jih Kanady), postupně se rozšířila do Jižní Ameriky, Asie, Austrálie a v neposlední řadě i do Evropy. Podobně jako jiné severoamerické druhy se do Evropy dostala ve druhé polovině 19. století - a to především s dováženým obilím či osivem. V Evropě se v některých částech intenzivně šíří a v některých zemích je již zdomácnělá. Na našem území byla poprvé pozorována počátkem 80. let 19. století v Čechách, na Moravě až ve 40. letech 20. století. Ve druhé polovině 20. století byla zavlékaná se sójou z USA a obilninami ze SSSR. Postupně se rozšířila do teplejších oblastí státu. V současné době se vytvořila tři ohniska výskytu (Polabí, jižní Morava a Ostravsko).

Alergen. Ambrozie peřenolistá je původcem velkého množství pylu, který má alergické účinky. Pylová sezóna ambrozie spadá do pozdního léta a počátku podzimu (nejintezivnější v měsících srpen-září). Jedná se o významný pylový alergen. V některých státech Evropy je považována za rostlinu s vysokým zdravotním rizikem pro populaci. U citlivých jedinců může docházet při kontaktu s rostlinou k podráždění pokožky. Na druhé straně ambrozie obsahuje látky, které mají antibakteriální a antivirové účinky a jsou využitelné ve farmaceutickém průmyslu.

Rod:
Rod Ambrosia (ambrozie) má více než 40 druhů, které jsou původní vesměs v Severní Americe, některé druhy rostou ve Středozemí a Africe. Některé druhy byly zavlečeny do zbytku světa. Na našem území se vyskytují 3 druhy rodu Ambrosia.

Záměna:
Je snadno poznatelný druh.

Etymologie:
Ambrosia: řecky jídlo Bohů;
artemisiifolia: pelyňkolistý, podle listů, které připomínají listy pelyňku.

Lidové názvy:
---

Synonyma:
Ambrosia glandulosa Scheele
Ambrosia monophylla (Walter) Rydb.

Starší české jméno:
božíbyt, ambrozie pelyňkolistá

Fytocenologie:
Na našem území se vyskytuje ve společenstvech svazu Atriplicion.

Biotopy:
---

Ochrana:
Ambrozie peřenolistá není ohrožená. Je invazním druhem.

V ČR se vyskytuje vzácně až roztroušeně v nížinách a pahorkatinách, výskyt se soustřeďuje do tří ohnisek: Polabí, jižní Morava a Ostravsko.

Celkové rozšíření:
Ambrozie peřenolistá roste původně v Severní Americe, druhotně se vyskytuje téměř po celém světě.

Index:
Ambrosia artemisiifolia L. -- Sp. Pl. 2: 988. 1753.

jednoletá; severoamerický; terofyt; 8-10; 10-150 cm; 0,3-0,5 mm; nížiny-pahorkatiny; Atriplicion

Nepůvodní druh květeny České republiky. Adventiv. Neofyt (1883). [Invasive] [lokálně hojný]

Plevel. Invazní.

plevel invazní rostlina

Mapa rozšíření druhu na území Severomoravského kraje:
Zpracována podle práce Kocián (2010).

 

 

Místo: Kopřivnice

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: kolejiště

Půda: kamenitá, suchá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 20.8.2012

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka