Detail

astřička kopinatá [hvězdnice kopinatá]

Symphyotrichum lanceolatum

astra kopijovitolistá | White Panicle Aster

hvězdnicovité / Asteraceae

Místa výskytu:
Vyskytuje se v lemech lužních lesů a břehových porostech, v okolí komunikací, rumištích či jinak člověkem ovlivněných stanovištích. Mnohdy zplanělá ze zahrádek v okolí zahrádkářských osad..

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Původem pochází astřička kopinatá (starším jménem hvězdnice kopinatá) ze Severní Ameriky, odkud se dostala do Evropy v 19. století. V současné době se šíří, především podél vodních toků, a vytváří bohaté populace.

Kvete v pozdním létě a začátkem podzimu, je v tomto období vítanou medonosnou rostlinou pro včely.

Pěstuje se s oblibou na zahrádkách jako okrasná rostlina, odkud často zplaňuje.

Někdy se kříží s dalšími severoamerickými astřičkami a vytváří těžko určitelné populace kříženců.

Rod:
Rod Symphyotrichum (astřička) má okolo 90 druhů, které rostou v Severní, Střední a Jižní Americe, ve východní Eurasii a v Evropě. Na našem území se vyskytuje 5 druhů rodu Symphyotrichum a několik kříženců.

Záměna:
---

Etymologie:
Symphyotrichum:;
lanceolatum:.

Lidové názvy:
---

Synonyma:
Aster hesperius A. Gray
Aster interior Wiegand
Aster lanceolatus Willd.
Aster lanceolatus subsp. hesperius (A. Gray) Semple & Chmiel.
Aster simplex Willd.

Starší české jméno:
hvězdnice kopinatá

Fytocenologie:
---

Biotopy:
---

Ochrana:
Astřička kopinatá není ohrožená. Je zařazena mezi invazní druhy.

V ČR se vyskytuje roztroušeně zejména v teplejších oblastech státu, v některých částech se značně rozšířila a je zde až hojná (např. podél velkých vodních toků).

Celkové rozšíření:
Astřička kopinatá roste původně v rozsáhlém areálu v Severní Americe, zavlečená a zdomácnělá v Evropě.

Index:
Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom -- Phytologia 77(3): 284. 1995.

vytrvalá; severoamerický; terofyt/hemikryptofyt; 8-11; 50-130 cm; 1,5-2,0 cm; nížiny-podhůří; --

Nepůvodní druh květeny České republiky. Adventiv. Neofyt (?). [Invazní].

Invazní. Včelařská.

invazní rostlina včelařská rostlina

[poslední aktualizace: 30.9.2012]

 

 

Místo: Kopřivnice

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: okraj komunikace

Půda: kamenito-hlinitá, vlhčí

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 6.9.2008

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka