Detail

kruštík moravský

Epipactis moravica

kruštík moravský

vstavačovité / Orchidaceae

      kruštík / Epipactis

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 10-25 cm vysoká bylina s poněkud silnější lodyhou. Listy okrouhlé až eliptické nebo široce vejčité až vejčité. Dolní listen široce eliptický nebo široce vejčitý až vejčitě kopinatý. Květenství řídké s květy rovnovážně odstálými. Květy drobné, zelenavé bez růžového zabarvení. Okvětí málo otevřené. Vnější okvětní lístky světle zelené, vnitřní bělavé až bledě zelené. Pysk s zelenavým s okraji bělavým epichilem, který je srdčitý. Hypochil sytě červenohnědý až nahnědlý. Plodem tobolky.

Místa výskytu:
Vyskytuje se v břehových porostech potoků, v dubohabřinách.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Kruštík moravský je taxon popsaný v roce 2004 českým botanikem, specialistou na rod Epipactis, Petrem Batouškem. Kruštík moravský spadá do okruhu kruštíku polabského - Epipactis albensis agg. a je příbuzný Epipactis nordeniorum, jenž se však na našem území nevyskytuje.

Na našem území se vyskytuje pouze na jihovýchodní Moravě, jeho lokality nalezneme také na Slovensku a v Maďarsku.

Ochrana:
Teprve nedávno popsaný taxon, zatím nezařazen do ochranné kategorie. Kruštík moravský je ohrožen především díky malému počtu lokalit.

 

 

Kraj: Zlínský

Stanoviště: les

Půda: hlinitá, vlhčí

Světelné podmínky: stín

Určil: Petr Kocián via BOTEX

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 3.8.2008

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka