Detail

okrotice červená

Cephalanthera rubra

prilbovka červená | Red Helleborine

vstavačovité / Orchidaceae

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 25 – 50 cm vysoká bylina. Lodyha často zprohýbaná, s listy šikmo odstálými. Listy široce kopinaté. Květenství řídké, s obvykle 2-10 květy. Květy růžově červené, za květu polootevřené. Dolní pysk se žlutooranžovou skvrnou. Plod zelená tobolka obsahující velké množství drobných, lehkých, větrem snadno šiřitelných semen.

Místa výskytu:
Vyskytuje se ve světlých, sušších hájích, na křovinatých stráních, v lesostepích.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Okrotice červená je jedním ze tří druhů rodu Cephalanthera rostoucích u nás. Bez nadsázky můžeme řici, že je nejkrásnějším zástupcem tohoto rodu. Její růžovo-červeně zbarvené bizardní květy upoutají každého, který se s ní v přírodě setká.

Okrotice červená je silně mykotrofní, tzn. je velmi závislá na mykorhize.

Rodové jméno Cephalanthera vzniklo složením řeckých slov cephalé (=hlava) a antera (=prašník), vzhledem ke kulovitému prašníku. Druhové rubra pak odkazuje na barvu květu.

Ochrana:
Okrotice červená patří mezi silně ohrožené druhy (C2), stejnou ochranu ji poskytuje i zákon (§2). Je zahrnuta, tak jako všechny orchideje, v mezinárodní úmluvě CITES.

Na našem území se vyskytuje roztroušeně, místy vzácně, někde zcela chybí. Ohrožení spočívá nejenom v omezeném počtu současných nalezišť, změnou stanovišť, ale také v bezohlednosti některých milovníků přírody, kteří nápadné a dekorativní rostliny trhají nebo se pokoušejí o přenášení rostlin do zahrádek. Pro okrotici červenou je každý pokus o přesazení rozsudkem smrti, protože je zcela závislá na mykorhize a po přesazení hyne.

 

 

Kraj: Jihomoravský

Stanoviště: les

Půda: hlinitá

Světelné podmínky: stín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 12.6.2008

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka