Detail

pampeliška švestková

Taraxacum prunicolor

púpava

hvězdnicovité / Asteraceae

      pampeliška / Taraxacum

Místa výskytu:
Vyskytuje se na narušovaných (poloruderálních) místech - xerotermních svazích a trávnících, na cestách, lesních pěšinách, skalnatých místech na vápenci nebo v opuštěných lomech.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Rod Taraxacum (pampeliška) je poměrně obtížný na určování. Pampelišky jsou druhy, které se rozmnožují jak pohlavně tak i nepohlavně, což určování neulehčí. V současnosti se rozlišuje rod Taraxacum na tzv. sekce (skupiny).

Na našem území se vyskytují pampelišky těchto sekcí: Erythrosperma (tzv. červenoplodé pampelišky), Palustria (tzv. bahenní pampelišky), Ruderalia (tzv. ruderální pampelišky), Hamata (tzv. hákovité pampelišky), Celtica (tzv. keltské pampelišky) a Piesis, Dioszegia, Alpestria.

Pampeliška švestková patří mezi pampelišky sekce Erythrosperma (červenoplodé pampelišky). Jak již název sekce napovídá, plody těchto pampelišek jsou nejčastěji v odstínech červenohnědé až sytě rudé barvy, někdy též šedohnědé až šedavé barvy.

Zástupci této sekce jsou v posledních letech podrobeni intenzivnímu zájmu specialistů a postupně dochází k popisování nových druhů a k doplnění znalostí o jejich celkovém rozšíření na našem území.

A právě tato pampeliška švestková je novým druhem popsaným botaniky (Schmid, Vašut, Oosterveld) v roce 2004. Jedná se o druh, který je příbuzný pampelišce skandinávské (T. scanicum) a jehož těžiště rozšíření se nachází ve střední Evropě.

Ochrana:
Pampeliška švestková je jedním z nejrozšířenějších zástupů sekce Erythrosperma na našem území.

I přes výše uvedené je pampeliška švestková zařazena mezi ohrožené druhy (C3), zákon ji však ochranu neposkytuje.

Celkové rozšíření:
Pampeliška švestková roste ve střední Evropě, především její jižní části.

Index:
Taraxacum prunicolor Mart.Schmid, Vašut & Oosterv. -- Feddes Repert. 115(3-4): 221 (220-229; figs.). 2004

vytrvalá; bylina; evropský; hemikryptofyt; 0,08-0,18; nížiny-pahorkatiny; Festucion valesiacae, Koelerio-Phleion phleoidis, Cynosurion

Původní druh květeny České republiky. (Native).

 

 

Kraj: Olomoucký

Stanoviště: skalnatý výchoz

Půda: skála

Světelné podmínky: polostín

Určil: Petr Kocián via BOTEX

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 16.5.2008

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka