Detail

korálice trojklaná

Corallorhiza trifida

koralica lesná | Coralroot Orchid

vstavačovité / Orchidaceae

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, nezelená 7-25 cm vysoká bylina. Lodyha přímá, bezlistá. Květenství je řídké tvořené drobnými květy. Pysk je celokrajný, někdy mělce trojlaločný. Plody jsou oválné tobolky.

Místa výskytu:
Vyskytuje se v lesích, křovinách.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Drobounká rostlinka, která může být často přehlídnuta. Rostlina je bez chlorofylu a je tudíž zcela odkázána na symbiózu s houbami (mykorhize). Proto je také při jakékoliv nevhodné změně stanoviště, odsouzená prakticky k zániku.

Rodové jméno naráží na tvar podzemního oddenku, který připomíná korál. Druhový název - trojklaná - se odvozuje od tvaru pysku, i když ten ve většině případů není trojaločný.

Ochrana:
Korálice trojklaná patří mezi silně ohrožené druhy (C2), stejnou ochranu ji poskytuje i zákon (§2). Ohrožení spočívá v destrukci vhodných stanovišť - zejména nešetrným lesním hospodařením.

 

 

Kraj: Olomoucký

Stanoviště: les

Půda: hlinitá, vlhčí

Světelné podmínky: polostín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 16.5.2008

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka