Detail

ostřice prstnatá

Carex digitata

ostrica prstnatá | Fingered Sedge

šáchorovité / Cyperaceae

      ostřice / Carex

Botanická charakteristika:
Vytrvalá 10-30 cm vysoká žlutavězelená bylina, trstnatá. Lodyhy vystoupavé i přímé, hladké. Listy kratší než lodyhy, ploché, nahoře slabě drsné, pochvy nachově červené, vláknitě rozpadavé. Květenství ze 3-4 chudokvětých klasů. Samčí klas jeden, čárkovitý. Samičí klasy 2-3, podlouhle čárkovité. Plevy samičích květů obvejčité, tupé až vykrojené, rezavě hnědé, blizny 3. Plod nažka zabalená v mošničce. Mošnička bezžilná, s krátkým nezřetelně dvouzubým zobánkem.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  ostřice různoklasá, trsnatá
  §  pochvy nachově červené
  §  blizny 3
  §  mošničky tupě 3hranné se 2 postranními žebry

Místa výskytu:
Vyskytuje se v listnatých lesích, křovinách, křovinatých stráních. Roste na půdách humózních, hlinitých i kamenitých.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Ostřice prstnatá patří mezi ostřice různoklasé. Je jednou z nejčasněji kvetoucích našich ostřic. Dobře rozeznatelná a určitelná.

Na našem území rozeznáváme dvě variety.

Determinační poznámka:
Ostřice rozdělujeme do dvou základních skupin:
- ostřice jednoklasé - mají stonek s jediným koncovým kláskem
- ostřice víceklasé - mají stonek s více klásky

    Ostřice víceklasé dále dělíme na:
    -- ostřice stejnoklasé - všechny klásky obsahují samčí a samičí květy
    -- ostřice různoklasé - horní klásek obvykle samčí, dolní klásky samičí

Ochrana:
Není ohrožená. Rozšířená hojně až roztroušeně po celém území státu od nížin do podhůří, v horách méně častá.

Celkové rozšíření:
Ostřice prstnatá roste ve střední Evropě, v severní polovině Apeninského poloostrova, na Balkáně, ve Skandinávii kromě její severní části, dále na východ do středního Ruska po Ural. Izolované výskyty v Pyrenejích, Británii a na Kavkaze.

Index:
Carex digitata L. -- Sp. Pl. 2: 975. 1753

vytrvalá; bylina; eurosibiřský; hemikryptofyt; 0,1-0,3; nížiny-hory; Carpino-Fagetea sylvaticae

Původní druh květeny České republiky. (Native).

 

 

Místo: Dobrá

Okres: Frýdek-Místek

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: křoviny

Půda: kamenito-hlinitá, sušší

Světelné podmínky: polostín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 15.4.2008

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka