Detail

ladoňka dvoulistá (ladoňka rakouská)

Scilla bifolia

scila

hyacintovité / Hyacinthaceae

      ladoňka / Scilla

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 5-20 cm vysoká cibulnatá rostlina. Listy široce čárkovité (obvykle 2) zakončené dlouhou kápovitou špičkou. Okraje listových pochev načervenale naběhlé. Květenství hrozen, při rozkvětu jednostranné. Květy střední. Okvětní lístky fialově modré, poupata světle fialová. Plod tobolka obsahující našedle hnědá semena.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  květenství jednostranné
  §  listy obvykle 2
  §  květy fialově modré
  §  časně jarní rostlina

Místa výskytu:
Roste v listnatých lužních lesích, v křovinách, na údolních vlhkých loukách.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Tobolka obsahuje semena s masitými přívěsky, tzv. masíčky, jimiž se živí mravenci a přispívají tak k rozšiřování druhu = rostliny jsou myrmekochorní.

Do 70. let 20. století byly původní středoevropské populace rodu Scilla zahrnuty do širokého druhu Scilla bifolia. Poté došlo k přehodnocení a do té doby uváděné poddruhy byly povýšeny do kategorie druhů, v poslední době došlo opět k taxonomickému přehodnocení a u druhu Scilla bifolia jsou rozlišovány 4 poddruhy.

Ladoňka dvoulistá a paragrafy
Ladoňka rakouská patří podle zákona o chraně přírody a krajiny mezi zvláště chráněné druhy rostlin a proto je chráněna ve všech svých podzemních a nadzemních částech a všech vývojových stádiích; chráněn je rovněž její biotop. Je zakázáno takové rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Je též zakázáno je držet, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje nebo výměny.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nedovoleně zasahuje do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a orgán ochrany přírody ji za takové jednání uloží pokutu ve výši do 10 000 Kč.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že zničí zvláště chráněné rostliny zařazené do kategorie silně ohrožených buď přímo nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí a orgán ochrany přírody ji za takové jednání uloží pokutu ve výši do 100 000 Kč.

Ochrana:
Ladoňka dvoulistá je zařazena mezi silně ohrožené druhy naší květeny (C2) a stejná ochrana je jí poskytnuta i zákonem (§2).

Celkové rozšíření:
Ladoňka dvoulistá roste v Evropě od severního Španělska a střední Francii přes jižní a střední Německo, Česko a Slovensko až do Rumunska.

Index:
Scilla bifolia L. -- Sp. Pl. 1: 309. 1753

vytrvalá; bylina; evropský; geofyt; 0,05-0,17; nížiny-pahorkatiny; Carpinion

Původní druh květeny České republiky. (Native).

 

 

Kraj: Olomoucký

Stanoviště: listnatý les

Půda: hlinitá, vlhčí

Světelné podmínky: stín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 13.3.2008

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka