Detail

rudohlávek jehlancovitý

Anacamptis pyramidalis

vstavačovité / Orchidaceae

Místa výskytu:
Vyskytuje se na výslunných loukách.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Rudohlávek jehlancovitý je výrazným kalcifytem, tj. rostlinou vápnomilnou.

Rudohlávek jehlancovitý byl doposud jediným našim druhem rodu Anacamptis. Podle nejnovějších zjištění je jeho příbuzným např. i Orchis morio neboli vstavač kukačka, který se doposud řadil do rodu vstavač. Nyní bychom vstavač kukačku měli zařazovat do rodu Anacamptis.

Ochrana:
Rudohlávek jehlancovitý je kriticky ohrožený druh (C1), zákonem však chráněn pouze jako silně ohrožený druh (§2).

Ohrožení spočívá nejen v destrukci stanovišť, ale také v bezohlednosti návštěvníků přírody, kteří rostliny trhají nebo ničí vyrýváním.

Původní druh květeny České republiky. (Native).

 

 

Kraj: Jihomoravský

Stanoviště: louka

Půda: hlinitá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 25.5.2007

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka