Detail

ostřice Davallova

Carex davalliana

šáchorovité / Cyperaceae

      ostřice / Carex

Místa výskytu:
Vyskytuje se na slatinných až rašelinných loukách.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Ostřice rozdělujeme do dvou základních skupin:
- ostřice jednoklasé - mají stonek s jediným koncovým kláskem
- ostřice víceklasé - mají stonek s více klásky


Ostřice víceklasé dále dělíme na:
- ostřice stejnoklasé - všechny klásky obsahují samčí a samičí květy
- ostřice různoklasé - horní klásek obvykle samčí, dolní klásky samičí


Ostřice Davallova patří mezi ostřice jednoklasé.

Ochrana:
Ostřice Davallova je zařazena mezi silně ohrožené druhy naší květeny (C2), avšak zákon ji přiznává pouze ochranu ohroženého druhu (§3).

 

 

Kraj: Ústecký

Stanoviště: rašelinná loučka

Půda: rašelinná, vlhká

Světelné podmínky: polostín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 2.7.2007

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka