Detail

ostřice rusá

Carex flava

ostrica žltá | Yellow Sedge

šáchorovité / Cyperaceae

      ostřice / Carex

Botanická charakteristika:
Vytrvalá 20-80 cm vysoká žlutozelená bylina, trstnatá. Lodyhy přímé, hladké. Listy zdéli lodyhy, ploché, dlouhé nebo o málo kratší než lodyha, pochvy šedě nebo žlutavě hnědé, nerozpadavé. Květenství složené ze 3-5 klasů. Samčí klas jeden, vrcholový, úzký, podlouhlý. Samičí klasy zpravidla 3, vejčité. Plevy vejčitě kopinaté, žluto až hnědočervené, blizny 3. Mošničky mnohem delší než pleva, široce elipsoidní, lysé, vynikle žilnaté, znenáhla zúžené v zakřivený, válcovitý 2klanný zobánek.

Hlavní rozlišovací znaky:
[Mošnička je nejdůležitějším orgánem pro určování ostřic]
  §  ostřice různoklasá, trsnatá
  §  blizny 3
  §  mošničky mnohem delší než pleva

Místa výskytu:
Vyskytuje se na slatinných a rašelinných loukách, lučních prameništích a příkopech, na březích vodních nádrží. Vyhledává půdy vlhké až mokré, vápenité, zásadité až slabě kyselé.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Ostřice rusá patří mezi ostřice různoklasé. Patří do skupiny Carex flava agg., skupiny příbuzných ostřic do které řadíme ostřici rusou, o. šupinoplodou, o. skloněnou a o. pozdní.

Determinační poznámka:
Ostřice rozdělujeme do dvou základních skupin:
- ostřice jednoklasé - mají stonek s jediným koncovým kláskem
- ostřice víceklasé - mají stonek s více klásky

Ostřice víceklasé dále dělíme na:
-- ostřice stejnoklasé - všechny klásky obsahují samčí a samičí květy
-- ostřice různoklasé - horní klásek obvykle samčí, dolní klásky samičí

Ochrana:
Ostřice rusá se vyskytuje na našem území roztroušeně, s výjimkou nížin a nejvyšších poloh (zde vzácně až ojediněle). Nejčastěji se vyskytuje v pahorkatinách a podhůří.

Ostřice rusá je zařazena mezi vzácnější druhy vyžadující další pozornost (C4a). Zákon ji ochranu nepřiznává.

Původní druh květeny České republiky. (Native).

Celkové rozšíření:
Ostřice rusá roste v celé Evropě, kromě Středomoří, Islandu a Britských ostrovů, na východ zasahuje areál až do západní části Ruska. V Severní Americe převážně v pásu podél Velkých jezer.

Index:
Carex flava L. -- Sp. Pl. 2: 975. 1753

vytrvalá; bylina; euroasijský/severoamerický; hemikryptofyt; 0,2-0,8; podhůří-podhůří; Caricetalia davallianae

 

 

Místo: Štramberk

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: břeh vodní nádrže

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 27.5.2007

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka