Detail

bez červený

Sambucus racemosa

baza červená | Red Elderberry

bezovité / Sambucaceae

      bez / Sambucus

Botanická charakteristika:
Keř 1 – 3 m vysoký. Větve přímé nebo obloukovité, světle hnědé až skořicovitě hnědé. Borka hnědá až šedohnědá. Listy lichozpeřené, lístky vejčité. Květenství latovité, vejcovité. Květy malé, koruna žlutavá až zelenožlutavá. Plodenství přímé. Plody červené kulovité peckovice.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  květenství latovitá, vejcovitá
  §  koruna žlutavá až zelenožlutavá
  §  plodenství přímé, plody červené

Místa výskytu:
Vyskytuje se v lesích, lesních pasekách, křovinatých stráních, roklích. Vyhovují mu půdy vlhké, humózní, hlinité až kamenité.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Bez červený je rozšiřován hlavně ptáky.

Pěstuje se někdy v parcích a zahradách pro své nápadné zelenožlutavé květenství a červené plody.

V minulosti se občas využíval v lidovém léčitelství. Dnes se nevyužívá.

Záměna:
Bez červený je snadno rozpoznatelný druh. Může být zaměněn za příbuzný bez černý, od kterého se liší především žlutavými květy, latovitým květenstvím, časnějším kvetením a červenými plody (X bez černý: květy bílé, květenství chocholičnaté, pozdější kvetení a černomodré plody).

Etymologie:
Sambucus z řeckého slova sambuke (strunný nástroj používaný v antickém Řecku vyráběný z bezového dřeva); racemosa latinsky hroznatý (podle stavby květenství).

Synonyma:
-

Ochrana:
Není ohrožený. Na našem území se vyskytuje od pahorkatin do hor roztroušeně až hojně.

Celkové rozšíření:
Bez červený roste v Evropě od Německa po západní část evropské části Ruska, v jižní Skandinávii, na Apeninském polostrově, v karpatských pohořích jihovýchodní Evropy.

Index:
Sambucus racemosa L. -- Sp. Pl. 1: 270. 1753.

keř; evropský; nanofanerofyt; 1,00-3,00; pahorkatiny-hory; Fagion

Původní druh květeny České republiky. (Native).

 

 

Místo: Mořkov

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: les

Půda: hlinitá, vlhčí

Světelné podmínky: stín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 25.4.2011

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka