Detail

hlístník hnízdák

Neottia nidus-avis

hniezdovka hlístová | Bird's-Nest Orchid

vstavačovité / Orchidaceae

      hlístník / Neottia

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 20-40 cm vysoká voskově žlutá až hnědavá bylina. Lodyha porostlá zakrnělými pochvovitými, šupinovitými listy. Květenství nahoře hustčí, dole řidší a je složené ze středně velkých voskově žlutých květů. Okvětní lístky vytvářejí přilbu, vnější okvětní lístky jsou odstálé. Pysk je rozeklaný ve dva široce rozestálé cípy. Plody oválné tobolky.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  voskově žlutá až hnědavá bylina
  §  květenství není v květu nicí
  §  květy s přilbou a rozeklaným pyskem

Místa výskytu:
Roste v listnatých lesích (nejčastěji dubohabřiny a bučiny), lesních lemech a v křovinách. Vyhovuje mu živinami bohatá vápenitá půda.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Všechny naše orchideje bez výjimky žijí ve zvláštním druhu symbiózy s podhoubím některých druhů hub, což nazýváme orchideovou mykorhizou. Jedná se o velmi zajímavý, ale zároveň nesmírně komplikovaný typ soužití. Velice zjednodušeně řečeno, houba zásobuje rostlinu fosforem, organickými látkami, dusíkem, vodou. Rostlina naopak, pokud asimiluje, může houbě poskytnout část uhlíkatých látek. Oba partneři nadto produkují chemické látky, které podporují růst jeden druhého. Tento vztah je velice citlivý a zranitelný a pokud dojde k jeho narušení, může se oboustranně výhodná symbióza změnit v parazitismus houby na rostlině či naopak nebo k úplnému zániku obou partnerů. Podle závislosti na mykorhizním soužití v průběhu onotgenetického vývoje rostliny lze orchideje zhruba rozdělit do tří skupin spojených řadou přechodů.

Hlístník hnízdák je rostlinou prakticky bez chlorofylu – není schopný fotosyntézy a je proto celý svůj život závislý na mykorhize. Hlístník si vybírá pouze určitý druh houby. Tato houba získává živiny formou symbiózy s kořeny listnatých stromů (především buku). Hlístník využívá této symbiózy k tomu, že získává ze stromu prostřednictvím houby živiny (tím se vlastně hlístník stává parazitem stromu). Někdy je hlístník nesprávně zařazován mezi saprofyty (rostliny vyživující se z odumřelých organických látek).

Hlístník hnízdák je i v současnosti v české literatuře považován za jediného zástupce rodu Neottia (hlístník) na našem území. Nicméně podle nejnovějších poznatků (především britských vědců) je třeba do tohoto rodu zařadit i zástupce rodu Listera (bradáček). Je zajímavé, že v nejnovějším zpracování našich zástupců vstavačovitých není tato skutečnost vůbec zohledněna.

Rod:
Rod Neottia (hlístník) má asi 40 druhů, které rostou v Evropě, Asii a Severní Americe. Na našem území se vyskytují 3 druhy rodu Neottia: hlístník vejčitý (bradáček vejčitý), hlístník srdčitý (bradáček srdčitý) a hlístník hnízdák.

Záměna:
Hlístník hnízdák je snadno poznatelný druh, někdy se však zaměňuje s mykoparazitickou rostlinou hnilákem smrkovým, který je však snadno odlišitelný stavbou květu a vyskytuje se většinou v jehličnatých lesích, kdežto hlístník hnízdák se vyskytuje v listnatých lesích.

Etymologie:
Neottia: z řeckého neottia: hnízdo, podle hnízdovitě nahloučených kořenů;
nidus-avis: z latinského nidus-avis: ptačí hnízdo, podle podobnosti svých kořenů s ptačím hnízdem.

Lidové názvy:
---

Synonyma:
Distomaea nidus-avis (L.) Spenn.
Epipactis nidus-avis (L.) Crantz
Helleborine nidus-avis (L.) F.W.Schmidt
Helleborine succulenta F.W.Schmidt
Listera nidus-avis (L.) Curtis
Malaxis nidus-avis (L.) Bernh.
Neottia abortiva Gray
Neottia macrostelis Peterm.
Neottia nidus-avis f. dilatata Zapal.
Neottia nidus-avis f. glandulosa Beck
Neottia nidus-avis f. micrantha Zapal.
Neottia orobanchoidea St.-Lag.
Neottia squamosa Dulac
Neottidium nidus-avis (L.) Schltdl.
Ophrys nidus-avis L.
Serapias nidus-avis (L.) Steud.

Fytocenologie:
Na našem území se vyskytuje ve společenstvech svazů Carpinion, Fagion.

Biotopy:
L5.3 Vápnomilné bučiny (diagnostický druh)

Ochrana:
Hlístník hnízdák je u nás zařazen mezi vzácnější druhy vyžadující další pozornost (ochranná kategorie C4a). Patří mezi naše běžnější orchideje a je schopen se přizpůsobit změnám ekologických podmínek. Proto není bezprostředně ohrožen. Zákon mu ochranu neposkytuje. Je zahrnut, tak jako všechny orchideje, v mezinárodní Úmluvě o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin CITES.

Celkové rozšíření:
Hlístník hnízdák roste v celé Evropě, kromě Islandu a severní Skandinávie, na východ zasahuje areál až do západní části Ruska, také na Kavkaze.

Index:
Neottia nidus-avis (L.) Rich. -- De Orchid. Eur. 37. 1817

vytrvalá; eurosibiřský; geofyt; 5-8; 20-40 cm; 8-15 mm; nížiny-hory; Carpinion, Fagion

Původní druh květeny České republiky. (Native).

 

 

Místo: Štramberk

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: listnatý les

Půda: hlinito-kamenitá s humusem, vlhká

Světelné podmínky: stinné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 2.6.2006

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka