Detail

violka žlutá sudetská

Viola lutea subsp. sudetica

fialka žltá sudetská

violkovité / Violaceae

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 9 – 25 cm vysoká bylina. Listy řapíkaté, horní až přisedlé, spodní s čepelí vejčitou nebo podlouhle vejčitou, horní s čepelí podlouhle až úzce kopinatou až podlouhlou, velmi oddáleně vroubkovaně mělce pilovitou. Palisty nesouměrně peřenosečné. Palisty roztroušeně brvité. Květní stopky přímé, na vrcholu nicí, se značně zakrnělými listenci. Kališní lístky úzce až uzoučce trojúhelníkovité, tupě oddáleně pilovité nebo celokrajné. Korunní lístky do plochy rozevřené, sytě žluté, s několika purpurově černými čárkami. Ostruha žlutá s fialovým nádechem až světle fialová.

Místa výskytu:
Roste na vysokohorských loukách a pastvinách. Vyskytuje se výhradně ve vyšších horských oblastech, u nás původně v Krkonoších, Hrubém Jeseníku a na Králickém Sněžníku. Druhotně i v Orlických horách a Beskydech, kde byla nejspíše vysazena.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Violka žlutá sudetská má vysokou estetickou hodnotu a je ozdobou horských luk a pastvin.

Je jedním ze zdrojů, společně s příbuznou violkou žlutou, z nichž byly od 19. století vyšlechtěny některé velkokvěté zahradní macešky.

Těžiště jejího rozšíření je na území České republiky, Slovenska a přilehlých částech Polska. Dále se vyskytuje pouze na některých místech rakouských Alp.

Ochrana:
Violka žlutá sudetská patří mezi silně ohrožené druhy naší flóry (C2) a stejná ochranná kategorie je jí přidělena i ze zákona (§2). Je rovněž zařazena v mezinárodním červeném seznamu.

 

 

Místo: Karlova Studánka

Okres: Bruntál

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: horská louka

Nadmořská výška: 1350 m

Půda: kamenitohlinitá, vlhká

Světelné podmínky: polostín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 9.7.2006

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka