Detail

violka bahenní

Viola palustris

| Marsh Violet

violkovité / Violaceae

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 5 – 10 cm vysoká bylina s dlouze plazivým oddenkem. Listy dlouze řapíkaté, čepel okrouhle vejčitá, okrouhlá až okrouhle ledvinitá, mělce vroubkovaná až mělce vroubkovaně pilovitá, na bázi srdčitá. Palisty vejčitě kopinaté až protáhle vejčité, celokrajné. Květní stopky pod polovinou nebo v polovině s úzce trojúhelníkovitými listenci. Květy nevonné, kališní lístky protáhle vejčité, koruna světle až bělavě fialová, ostruha silná, krátká, tupá. Plody jsou vejcovité tobolky.

Místa výskytu:
Roste na bažinatých a rašelinných loukách, prameništích, v olšinách a na rašeliništích. Na kyselých půdách.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ochrana:
Není ohrožená.

 

 

Místo: Horní Bečva

Okres: Vsetín

Kraj: Zlínský

Stanoviště: louka

Půda: rašelino-hlinitá, vlhká

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 11.6.2006

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka