Detail

jazýček jadranský

Himantoglossum adriaticum

jazýčkovec jadranský | Adriatic Lizard Orchid

vstavačovité / Orchidaceae

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 40-75 cm vysoká bylina. Listy jsou sivozelené zelené, podlouhle vejčité, přízemní listy v době květu zaschlé. Květenství je řídké, složené ze velkých, nápadných šedozelených květů s nachovým tečkováním. Okvětní lístky tvoří uzavřenou přilbu, která je vně světle šedozelená a uvnitř s výrazným nachovým žilkováním. Pysk je dlouhý (až 7 cm) téměř celý fialový, hluboce trojlaločný. Postranní laloky jsou čárkovité, odstálé, skroucené. Prostřední lalok je dlouhý až 7 cm, šroubovitě stočený, na konci rozeklaný ve dva čárkovité cípy. Ostruha je válcovitá, na konci tupá. Plody jsou válcovité tobolky.

Místa výskytu:
Roste v křovinách a v doubravách, jen na vápnitých půdách. Výrazně teplomilný druh.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Jazýček jadranský byl popsán v roce 1978 z Itálie a později nalezen na řadě lokalit v oblasti bývalé Jugoslávie. Odtud vzešel i druhový název jadranský. Na našm území dosahuje severní hranice areálu. Vyskytuje se pouze na jižní Moravě.

Na našem území se udával i výskyt příbuzného jazýčku kozlího (západoevropský druh) a to z okolí Milešovky v Čechách. Tyto historické údaje jsou mylné a vztahují se k jazýčku jadranskému.

Ochrana:
Jazýček jadranský je zařazen mezi kriticky ohrožené druhy rostlin ČR (C2), zákonem je zvláště chráněný jako kriticky ohrožený taxon (§1). Je zahrnut v Červené knize vyšších rostlin ČR a SR. Dále patří mezi druhy chráněné evropskou legislativou (NATURA 2000).

 

 

Kraj: Jihomoravský

Stanoviště: les

Půda: hlinitá, sušší

Světelné podmínky: stín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 1.7.2006

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka