Detail

záraza hřebíčková

Orobanche caryophyllacea

záraza obyčajná | Bedstraw Broomrape

zárazovité / Orobanchaceae

      záraza / Orobanche

Botanická charakteristika:
Parazitická, nezelená, 25-60 cm vysoká bylina s bělavou až žlutavou, někdy hnědofialovou lodyhou. Listy jsou kopinaté, od lodyhy mírně odstálé. Květenství je krátké, malokvěté. Koruna je trubkovitá až úzce zvonkovitá, světle hnědofialová až světle nachová. Hřbetní linie koruny je na bázi zakřivená, ve střední části mírně zakřivená až rovná, v horní části zřetelně skloněná. Dolní pysk je 3laločný s laloky zaokrouhlenými až zašpičatělými. Blizna je purpurová. Plodem je tobolka.

Místa výskytu:
Roste na travinatých a křovinatých stráních, ve světlých lesích, na pasekách.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Záraza je rostlinou bez chlorofylu a proto není schopná fotosyntézy. Veškeré živiny získává parazitováním na jiné – hostitelské – cévnaté rostlině. Záraza při klíčení napadne hostitelskou rostlinu tak, že ze semene vyrůstá níťovitý kořínek, který vnikne do kořenů hostitele. Poté se vytvoří hlízovitý útvar, který se postupem času mění a dochází k vytvoření kořenů. Z hlízovitého útvaru poté vyrůstají lodyhy, které spatřujeme nad povrchem.

Určování záraz je značně obtížné, při zjištění daného druhu nám může pomoci právě hostitel. Hostitelem zárazy hřebíčkové jsou svízele - především svízel bílý, s. syřišťový a s. lesní.

Záraza hřebíčková je variabilním druhem. Především se můžeme setkat s různým zbarvením celé byliny a koruny.

Ochrana:
Záraza hřebíčková je ohroženým druhem naší květeny (C3).

 

 

Kraj: Jihomoravský

Stanoviště: listnatý les

Půda: kamenito-hlinitá, vlhčí

Světelné podmínky: stín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 22.6.2006

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka