Detail

černýš hajní

Melampyrum nemorosum

čermeľ hájny | Cow-wheat

zárazovité / Orobanchaceae

      černýš / Melampyrum

Botanická charakteristika:

naltrexon

lav website lav

amoxicillin

amoxicillin 500mg cap sandoz click here amoxicillin 500mg capsule
Jednoletá, 15–40 cm vysoká bylina. Listy úzce kopinaté až široce vejčité, zpravidla celokrajné, dolní listeny zelené, listům podobné, horní většinou se zuby, modrofialově zbarvené. Květenství hrozen. Květy uspořádány v 10–50květých hroznech. Koruna žlutá, v dolní části korunní trubky rezavě naběhlá, korunní trubka 2x delší než kalich. Plody elipsoidní tobolky.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  horní listeny modrofialově zbarvené
  §  koruna žlutá a rezavě naběhlá
  §  listy úzce kopinaté


K: Scrophulariaceae – krtičníkovité

Místa výskytu:
Vyskytuje se převážně v lesních lemech, listnatých a smíšených lesích, křovinách, na stráních, na loukách. Vyhovují mu těžší hlinité půdy.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Černýš je poloparazit.

Značně proměnlivý druh, především v šířce listů, počtu lodyžních článků a zbarvení listenů. Na našem území se rozlišují dvě variety: nemorosum a praecox, z nichž var. praecox je vzácnější.

I přes jejich atraktivní vzhled se nepěstují, kvůli zmíněnému poloparazitickému způsobu života.

Rod:
Rod Melampyrum (černýš) obsahuje asi xxx druhů, které rostou většinou v oblasti xxxxx.

Ve flóře ČR jsou zařazeny tyto taxony rodu Melampyrum:
Melampyrum barbatum Waldst. et Kit. ex Willd. -- černýš bradatý
—subsp. barbatum — pravý
Melampyrum cristatum L. -- černýš hřebenitý
—var. cristatum — pravý
—var.solstitiale (Ronniger) Maly — časný
Melampyrum nemorosum agg. / okruh černýše hajního
Melampyrum nemorosum L. -- černýš hajní
—var. nemorosum — pravý
—var. praecox Štech — časný
Melampyrum subalpinum A. Kern. -- černýš český
Melampyrum pratense L. -- černýš luční
Melampyrum sylvaticum agg. / okruh černýše lesního
Melampyrum herbichii Woł. -- černýš Herbichův
Melampyrum sylvaticum L. -- černýš lesní

Záměna:
Černýš hajní je snadno poznatelný druh.

Etymologie:
Melampyrum: z řeckého melas, melanos (černý) a pyrós (pšenice, obilí obecně), to proto, že semena černýše trochu připomínají pšeničná zrna;
nemorosum: hajní (podle stanoviště, kde často roste).

Možných způsobů vzniku slova černýš je hned několik. Podle jednoho vzniklo jméno v době, kdy ještě nebylo čištění obilných zrn dokonalé jako dnes. Pokud totiž byla do žita přimíchána semena černýše, chléb z něj vyrobený byl zabarven dočerna. Dalším možným způsobem vzniku jména je skutečnost, že rostliny při sušení úplně zčernají, což zapříčiňuje jistá sloučenina aukubin, která se sušením přemění na modročerné barvivo a způsobí tak zčernání celé rostliny.

Lidové názvy:
---

Synonyma:
Melampyrum nemorosum subsp. genuinum Čelak.
Melampyrum moravicumH. Braun
Melampyrum nemorosum var. subsimplex Uechtr.
Melampyrum nemorosum subsp. descrescens Čelak.
Melampyrum nemorosum subsp. silesiacum Ronniger
Melampyrum coerulescens Gilib.

Starší české jméno:
---

Fytocenologie:
Vyskytuje se nejčastěji ve společenstvech svazu Trifolion medii a Carpinion.

Biotopy:
---

Ochrana:
Není ohroženým druhem. V České republice se vyskytuje roztroušeně až dosti hojně v termofytiku a mezofytiku.

Celkové rozšíření:
Černýš hajní roste ve střední Evropě a dále do středních částí evropského Ruska až k Uralu a v jižních částech Skandinávie.

Index:
Melampyrum nemorosum L. -- Sp. Pl. 2: 605. 1753.

jednoletá, bylina; eurosibiřský, terofyt; 15-40 cm; 0,8-1,5 cm; podhůří - hory; Trifolion medii, Carpinion

Původní druh květeny České republiky. (Native).

[poslední aktualizace: 4.3.2013]

 

 

Místo: Jasenice

Okres: Vsetín

Kraj: Zlínský

Stanoviště: okraj lesa

Půda: hlinitá, sušší

Světelné podmínky: polostín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 12.6.2011

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2021 © Petr Kocián | Právní doložka