Detail

kruštík modrofialový

Epipactis purpurata

kruštík modrofialový | Violet Helleborine

vstavačovité / Orchidaceae

      kruštík / Epipactis

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 30-60 cm vysoká bylina s přímou lodyhou, nápadně modrofialově zbarvená. Rostliny často rostou ve skupinách (2 a více). Listy vejčité až podlouhle kopinaté, částečně modrofialově naběhlé. Květenství dlouhé, husté, bohaté složené z 20-50 květů. Květy velké. Okvětí široce rozevřené. Vnější okvětní lístky jsou šedozelené, vnitřní žlutavě nebo zelenavě bílé s narůžovělým nádechem. Pysk středně velký s šedozeleným až fialově naběhlým hypochilem. Epichil narůžovělý, srdčitý, stejně dlouhý jako široký. Plodem tobolky.

Místa výskytu:
Roste ve stinných listnatých, někdy i smíšených lesích.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Kruštík modrofialový byl popsán již počátkem 19. století, avšak jeho postavení ve formě druhu bylo přijato až v průběhu 20. století.

Dospělé rostliny jsou silně mykotrofní, což je dobře pozorovatelné na částečné ztrátě zelené barvy.

Ochrana:
Kruštík modrofialový je ohroženým druhem naší květeny (C3). Stejná ochranná kategorie je mu poskytnuta i zákonem (§3). V Červeném seznamu Moravskoslezského kraje je zařazen mezi silně ohrožené druhy (C2).

Ohrožen je především zánikem vhodných lokalit, především nešetrnou težbou dřeva, změnou druhové skladby stromů a dřevin a také zarůstáním bylinného patra agresivními lesními druhy (preferuje nezapojené nebo chudé bylinné patro).

 

 

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: listnatý les

Půda: hlinitá, mírně vlhká

Světelné podmínky: stín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 30.7.2006

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka