Detail

chlupáček myší ouško (jestřábník myší ouško)

Pilosella lactucella [Hieracium lactucella]

chlpánik myší | European Hawkweed

hvězdnicovité / Asteraceae

      jestřábník / Hieracium

Místa výskytu:
Vyskytuje se na vlhkých až zrašelinělých, živinami chudých loukách a pastvinách, okrajích rašelinišť, mezích, slatinných loukách, vlhkých lesních cestách. Roste na vlhkých až mokrých, kyselých, hlinitých, nevápnitých půdách.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Poměrně dobře poznatelný druh podle drobného vzrůstu, malého počtu úborů, téměř úplné lysosti a listů směrem ke konci výběžků změnšujícími se.

Jestřábník myší ouško je hlavní druh podrodu Pilosella. Na našem území se vyskytuje 20 od něj odvozených, vesměs velice vzácných vedlejších druhů.

Ochrana:
Jestřábník myší ouško je vázán na v dnešní době již vzácná společenstva rostoucí na zamokřených, živinami chudých půdách. V minulosti byl místy častým druhem, v posledních desetiletích však došlo především vlivem odvodňování a celkové eutrofizace krajiny k jeho drastickému úbytku. Přesto není zařazen v červeném seznamu rostlin ČR, o zákonné ochraně nemluvě.

 

 

Místo: Hutisko-Solanec

Okres: Vsetín

Kraj: Zlínský

Stanoviště: nepoužívaná lesní cesta

Půda: kamenitá, vlhká

Světelné podmínky: polostín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 5.7.2006

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka